Skoči do osrednje vsebine

Slovenska podpora EK v tožbi proti Madžarski

Madžarska je z zakonom št. LXXIX iz leta 2021, spremenila različne nacionalne predpise, ki se med drugim nanašajo na medijske storitve, oglaševanje, elektronsko poslovanje in izobraževanje. S spremembami je uvedla številne prepovedi in omejitve glede promocije in/ali prikazovanja odklona od spolne identitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembe spola ali homoseksualnosti.

Evropska komisija (EK) je po več opozorilih, decembra 2022 vložila tožbo proti Madžarski, v kateri predlaga Sodišču EU, da ugotovi, da je Madžarska s sprejetjem zakona št. LXXIX iz leta 2021 o strožjih ukrepih proti pedofilnim storilcem kaznivih dejanj in spremembi nekaterih zakonov zaradi varstva otrok, kršila svoje obveznosti, ki jih ima na podlagi prava Unije.

Republika Slovenija je aprila 2023 vložila priglasitev intervencije v podporo EK in s tem izrazila svojo neomajno podporo temeljnim vrednotam, na katerih temelji EU: človekovemu dostojanstvu, svobodi, demokraciji, enakosti, vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov in pripadnic manjšin. Republika Slovenija je tako dne 4. 10. 2023 vložila pisno intervencijsko vlogo pred Sodiščem EU in se pridružila skupini enako mislečih držav članic v podporo tožbi EK.