Skoči do osrednje vsebine

Ob Tednu otroka

Od 2. do 8. oktobra poteka Teden otroka, ki ga Zveza prijateljev mladine Slovenije obeležuje že od leta 1954. Letos je posvečen otroški radovednosti in nosi naslov "Zakaji in zatoji radovednosti".

Radovednost je iskrivo notranje gonilo, ki krepi željo po raziskovanju, odkrivanju in znanju, preko katere si otrok v majhnih korakih ustvari sliko o svetu. Preko radovednosti otroci napredujejo in pridobivajo znanje, saj s postavljanjem vprašanj intenzivno iščejo odgovore.

Odrasli smo odgovorni, da radovednost otrok spodbujamo in krepimo, saj radovednost pripravi otrokove možgane na učenje in jih motivira k iskanju rešitev. Žal pa vsi otroci nimajo enakih pogojev za ohranjanje svoje radovednosti. To še posebej velja za otroke, ki odraščajo v revščini in so socialno izključeni, saj imajo ti praviloma šibkejše podporne mreže, manj možnosti za dober šolski uspeh, dobro zdravstveno stanje ter uspešen razvoj vseh svojih potencialov. Zanje sta igra in raziskovanje sveta okoli sebe pogosto okrnjena zaradi stisk in težkih življenjskih okoliščin. Pri teh otrocih je podporna vloga države zelo pomembna, zato smo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravili Akcijski načrt Jamstvo za otroke 2022 – 2030, s katerim si prizadevamo dvigniti stopnjo blaginje otrok, okrepiti njihovo zaščito in varstvo, predvsem pa odpraviti prikrajšanosti in izključenosti v otroštvu, ki pogosto privedejo do prikrajšanosti v odraslem življenju. Skupaj z drugimi resorji smo pripravili nabor ukrepov, da bodo tudi otroci iz ranljivih družin enakovredno ohranjali radovednost ter imeli za to zagotovljene osnovne pogoje: dostop do storitev predšolske vzgoje in varstva, izobraževanja (vključno s šolskimi dejavnostmi), široko dostopnega zdravstvenega varstva ter učinkovitega dostopa do zdrave prehrane in ustrezne nastanitve.

Ko razmišljamo o ukrepih, ki neposredno ali posredno zadevajo otroka, pogosto pozabljamo, da otroci niso le radovedni, pač pa tudi odkriti in iskrivi sogovorniki, z lastnimi izkušnjami na mnogih življenjskih področjih. Na ministrstvu si poleg oblikovanja ukrepov in politik, ki zasledujejo načelo največje otrokove koristi, prizadevamo izboljšati tudi možnosti vključevanja in sodelovanja otrok na najširšem področju, ki zadeva otrokove pravice in svet, v katerem živijo. Na ministrstvu smo skupaj s partnerji spomladi zaključili mednarodni projekt CP4EUROPE, ki je bil usmerjen v krepitev dejavnosti za sodelovanje otrok na najrazličnejših področjih. Posebno pozornost smo posvetili sodelovanju otrok v ranljivih položajih. Od otrok smo se ogromno naučili in pridobili dragoceno znanje, ki je okrepilo našo radovednost v zvezi s tem, česa se lahko še naučimo od otrok. Zato načrtujemo nadaljnja sodelovanja in srečanja z otroki ter dejavnosti za krepitev znanja in veščin strokovnjakov, ki delajo z otroki.

Ob tednu otroka želimo vsem otrokom kar se da igrivo in radovedno otroštvo.