Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo poenostavlja delo ponudnikom v sistemu javnega naročanja

Od 4. oktobra 2023 sta na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za javno naročanje, v okviru informacijskega sistema eJN (sistem eJN; https://ejn.gov.si/), vzpostavljeni dve novi funkcionalnosti, ki bosta predvsem gospodarskim subjektom, ki sodelujejo kot ponudniki v postopkih javnega naročanja, omogočile lažje spremljanje objavljenih javnih naročil v sistemu eJN  in enostavnejšo pripravo ponudb.

Vzpostavljen je notifikacijski center, ki uporabniku omogoča, da po elektronski pošti ali na mobilno telefonsko številko prejema sporočila, obvestila za javna naročila, ki so v teku, lahko pa se uporabnik odloči tudi za prejemanje obvestil o javnih naročilih, ki so mu po vsebini zanimiva.

S tem se povečuje obveščenost gospodarskih subjektov o konkretnih poslovnih priložnostih na trgu javnega naročanja.

Druga novost se nanaša na deponiranje dokazil. Ponudnik lahko v sistemu elektronskega javnega naročanja) eJN deponira različne tipe dokazil, ki jih potrebuje pri oddaji ponudbe in jih lahko uporabi večkrat pri različnih javnih naročilih. Tako deponirana dokazila so uporabniku na voljo pri vsaki pripravi ponudbe in jih lahko v ponudbo doda neposredno iz sistema.     

Omenjena nadgradnja sistema je le ena v vrsti nadgradenj za izboljšanje učinkovitosti, ki smo jih na ministrstvu v sistem eJN implementirali v preteklosti. Zadnja poenostavitev, implementirana marca letos, se je nanašala na poenostavitve preverjanja nekaznovanosti v postopkih javnega naročanja.

Z namenom nadaljnjega povečanja učinkovitosti javnega naročanja je trenutno na ministrstvu v pripravi Načrt digitalne preobrazbe javnega naročanja, katerega namen je izboljšati elektronsko javno naročanje, povečati učinkovitost, poenostaviti procese in povečati konkurenčnost v sistemu javnega naročanja.