Skoči do osrednje vsebine

Oddana skupna slovensko-italijanska kandidatura za ustanovitev čezmejnega biosfernega območja

V Parizu je včeraj potekala uradna predaja slovensko-italijanske kandidature pri sekretariatu Unescovega programa Človek in biosfera MAB (angleško Man and biosphere) za ustanovitev Čezmejnega biosfernega območja Julijske Alpe. Gre za predlog združitve obstoječih nacionalnih biosfernih območij – slovenskega Biosfernega območja Julijske Alpe in italijanskega Biosfernega območja Julijsko predgorje.
skupinska fotografija

Veleposlanica Metka Ipavic in veleposlanik Liborio Stellino (stalna predstavnika Slovenije in Italije pri Unescu) ter António Abreu in Meriem Bouamrane iz MAB Unesco | Avtor: Stalno predstavništvo Slovenije pri Unescu

1 / 3

Uporaba skupnega imena poudarja skupno željo postati edinstveno čezmejno biosferno območje, za katero sta si obe nacionalni zavarovani območji prizadevali zadnjih deset let. Z ustanovitvijo čezmejnega biosfernega območja se želi obnoviti in spodbujati dragocene odnose med ljudmi in njihovim ozemljem, spodbujati sodelovanje lokalnih zainteresiranih strani, mladih ter povečati ozaveščenost o pomembnih okoljskih in socialno-ekonomskih vprašanjih Julijskih Alp.

Začetek postopka priprave kandidature za čezmejno biosferno območje MAB Julijske Alpe sta upravljavca obstoječih Unescovih MAB območij – Triglavski narodni park v Sloveniji in Naravni park Julijsko predgorje v Italiji – začela jeseni leta 2022.

V imenu Slovenije in Italije sta veleposlanica Metka Ipavic, stalna predstavnica Slovenije pri Unescu, in veleposlanik Liborio Stellino, stalni predstavnik Italije pri Unescu kandidaturo predala Antóniu Abreu, sekretarju programa MAB in Meriem Bouamrane, vodji Oddelka za raziskave in politiko MAB.

V primeru uspešne prijave je razglasitev Čezmejnega biosfernega območja MAB Julijske Alpe pričakovana pozno spomladi leta 2024.

Program Človek in biosfera MAB je medvladni znanstveno-raziskovalni program pod okriljem UNESCO, ki vzpostavlja svetovno mrežo biosfernih območij (angleško Biosphere Reserves). Biosferna območja so območja kopenskih in obalnih/morskih ekosistemov ali njihove kombinacije in so mednarodno priznana v okviru Unescovega programa Človek in biosfera; določi jih Mednarodni koordinacijski svet programa MAB na zahtevo zadevne države. Čezmejna biosferna območja so uradno priznanje politične volje dveh ali več držav za sodelovanje pri ključnih vprašanjih, povezanih z ohranjanjem in trajnostno rabo skupnih ekosistemov z usklajenim upravljanjem ter za dolgoročno doseganje treh ključnih ciljev MAB: varstvenega, razvojnega in logističnega.