Skoči do osrednje vsebine

Konstitutivna seja Podnebnega sveta

V ponedeljek, 2. oktobra 2023, je potekala prva in hkrati konstitutivna seja Podnebnega sveta, ki bo v prihodnje deloval kot znanstveno-posvetovalno telo Vlade pri oblikovanju in izvajanju podnebnih politik.

Podnebni svet bo v svoji svetovalni vlogi podajal strokovna mnenja in priporočila Vladi o obstoječih in predlaganih ukrepih podnebne politike ter skladnosti z mednarodnimi ter EU zavezami s področja podnebnih sprememb.

Podnebni svet sestavlja 9 članov:

štirje člani na predlog javnih univerz:

  • dr. Žiga Zaplotnik,
  • prof. dr. Niko Samec,
  • prof. dr. Andreja Kutnar,
  • prof. dr. Dunja Bandelj;

trije člani na predlog Slovenske akademije znanosti in umetnosti:

  • prof. dr. Hojka Kraigher,
  • prof. dr. Franci Gabrovšek,
  • prof. dr. Griša Močnik;

dva člana na predlog nevladnih organizacij iz 237. člena Zakona o varstvu okolja:

  • dr. Maja Simoneti;
  • dr. Jonas Sonnenschein. 

Za predsednika sveta je bil izglasovan dr. Žiga Zaplotnik (Fakulteta za matematiko in fiziko), namestnik predsednika pa je postal dr. Jonas Sonnenschein (Umanotera).

Po glasovanju in potrditvi tajnika sveta so člani razpravljali o nujnosti odločnejšega naslavljanja podnebne krize in delu Podnebnega sveta v prihodnjem obdobju. Člani Podnebnega sveta so izpostavili namero, da na naslednjih sejah med drugim obravnavajo aktualne predloge zakonov na področju podnebnih sprememb in osnutek posodobitve Celovitega energetskega in podnebnega načrta Slovenije.

Minister Bojan Kumer je ob ustanovitvi Podnebnega sveta čestital novoizvoljenim članom in se jim zahvalil za njihovo sodelovanje.