Skoči do osrednje vsebine

Javno naročilo za izdelavo Nacionalnega turističnega informacijskega središča

Slovenska turistična organizacija na osnovi izvedene prototipne faze vabi ponudnike k predložitvi ponudb za implementacijsko fazo vzpostavitve osrednjega turističnega informacijskega središča. Rok za prijavo je 6. november 2023.

Slovenska turistična organizacija je pripravila javno naročilo za implementacijsko fazo reformnega dela nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) za pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki sledi prototipni fazi projekta. Nacionalno informacijsko središče predstavlja ključni in najobsežnejši ukrep Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022–2026 ter osrednje orodje za doseganje in spremljanje ciljev Strategije slovenskega turizma 2022–2028. Središče bo omogočalo merjenje okoljskih, družbenih in ekonomskih učinkov turizma ter podatkovno podprto odločanje za učinkovit trajnostni razvoj, upravljanje in trženje slovenske turistične ponudbe.

V prototipni fazi vzpostavitve Nacionalnega informacijskega središča, ki je potekala štiri mesece, sta bili skozi visoko interaktiven proces z deležniki na področju turizma pripravljeni arhitekturna in vsebinska zasnova središča. Sledi implementacijska faza reformnega dela NOO, ki bo skladno z mejniki NOO izvedena do konca leta 2025 in v kateri bodo pripravljene vsebine nadgrajene in tehnično izvedene.

Zaradi kompleksnosti javnega naročila bodo pri izvedbi sodelovali strokovnjaki z več področij: razvijalec specializiran za prikazni del (angleško Front-end Developer), razvijalec specializiran za strežniški del (angleško Back-end Developer), funkcionalni arhitekt IT rešitev, podatkovni analitik in oblikovalec.

Ocenjena vrednost javnega naročila je 450.000 evrov brez DDV. Ponudniki morajo ponudbe do 6. novembra 2023 do 10. ure predložiti v informacijski sistem e-Javna naročila.