Skoči do osrednje vsebine

11. slovenski razvojni dnevi: z razvojnim sodelovanjem do udejanjenja solidarnosti

Potekajo 11. slovenski razvojni dnevi, ki tradicionalno v prvem tednu oktobra slovenski javnosti predstavljajo kako Slovenija skupaj s partnerji prispeva k trajnostnemu razvoju, globalni solidarnosti in miru v svetu.

Na šestih panelih so visoki gostje iz mednarodnih organizacij in Evropske komisije ter domači strokovnjaki, predstavniki vladnih in nevladnih organizacij in izvajalskih ustanov poudarili potrebo po višjih in stabilnejših investicijah v razvojno sodelovanje, preprečevanju konfliktov in hitrejšem odzivu na humanitarne krize. V okviru 11. slovenskih razvojnih dni smo odprli tudi prvi slovenski humanitarni forum.

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je v uvodnem video nagovoru opozorila, da razvojni in humanitarni izzivi po svetu skokovito naraščajo, uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja pa napreduje prepočasi. Zato je pomembno uresničevanje zavez razvitih držav, da prispevamo k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju. Napovedala je, si bo vlada po sanaciji katastrofalnih poplav v Sloveniji prizadevala sprejeti akcijski načrt za dvig sredstev uradne razvojne pomoči skladno s sprejetimi zavezami.

Evropska komisarka za mednarodna partnerstva Jutta Urpilainen je v videonagovoru ocenila, da v času podnebnih sprememb in geopolitičnega tekmovanja tradicionalni pristop k razvojni pomoči ni dovolj. Ocenila je, da je Slovenija na področju razvojnega sodelovanja pomemben partner in dodala, da potrebujemo čim širše sodelovanje med različnimi deležniki.

Generalna sekretarka UNCTAD Rebeca Grynspan Mayufis je opozorila, da državam pri doseganju ciljev ne kaže najbolje, saj bi lahko bilo do leta 2030 doseženih le 15 odstotkov ciljev. Za reševanje tega izziva potrebujemo troje: večstranski mehanizem za prestrukturiranje dolgov, dodatno razvojno pomoč in globalno finančno varnostno mrežo.

Na panelu o "Novih vizijah mednarodnih partnerstev in razvojnega sodelovanja: Partnerstva v vrtincu kriz" je predsedujoči Odboru za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj Carsten Stauer opozoril na pomen izpolnjevanja zavez držav donatoric, učinkovitost pomoči in strateške usmeritve razvojne pomoči, ki naj bi pripomogli k zmanjšanju razvojne vrzeli. Državni sekretar na Ministrstvu za okolje, podnebne in energijo Uroš Vajgl je poudaril podnebnih financ v razvojni pomoči ter povečane prispevke Slovenije v mednarodne sklade za ta namen. O pomenu vode za mir, za čezmejno sodelovanje in povezavi s podnebnimi spremembami je govorila Tanja Miškova, posebna odposlanka za vodno diplomacijo.

V okviru Slovenskih razvojnih dni je predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar odprla prvi slovenski humanitarni forum. V svojem nagovoru je poudarila, da se skozi mednarodno solidarnost lahko države združijo pri reševanju problemov, kot so podnebne spremembe, revščina, lakota in migracije. Mednarodna humanitarna solidarnost pa je pot k miru, stabilnosti in pravičnosti, je še poudarila predsednica. Predsednica je izročila priznanji za najboljše likovno in literarno delo v okviru natečaja Solidarni ob naravnih nesrečah in drugih humanitarnih krizah po svetu, ki ga je organizirala Slovenska karitas.

Na panelu o "Humanitarni pomoči med potrebami in sredstvi: Kako se odzivati hitreje, učinkoviteje, celovito in preventivno" so se visoki gostje - evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, predsednica Mednarodnega odbora Rdečega križa Mirjana Spoljaric Egger, državna sekretarka Ministrstva zunanje in evropske zadeve in Sanja Štiglic, pomočnica izvršnega direktorja Svetovnega programa za hrano Ute Klamert in predsednik Evropskega združenja humanitarnih nevladnih organizacij VOICE Dominic Crowley - strinjali, da je potrebno za rekorden humanitarni razkorak med sredstvi in potrebami poleg povečanja financiranja več vlagati v razvojna partnerstva in preprečevanje konfliktov ter v izgradnjo odpornost in preventivno delovanje, skupaj z večjim predvidevanjem in hitrejšim ukrepanjem.

Potekala sta tudi panela o "Slovenskem razvojnem sodelovanju: prioritete, izzivi in predvidljivo financiranje" in o "Slovenskem humanitarnem odzivu na globalne krize", kjer so slovenski odločevalci in izvajalci predstavili lastno delovanje in izmenjali izkušnje, potrebe in predloge za učinkovitejše izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Kot uvodničarja sta nastopila namestnica generalnega direktorja za mednarodna partnerstva Marjeta Jager (Evropska komisija) in državni sekretar za mednarodne odnose v Kabinetu predsednika vlade Vojko Volk.

Državna sekretarka Sanja Štiglic je prvi dan Slovenskih razvojni dni zaključila s poudarkom, da je mogoče učinkovit odziv na globalne razvojne in humanitarne izzive oblikovati le v partnerstvih. To bo vodilo tudi delovanja Slovenije kot nestalne članice Varnostnega sveta OZN. Poudarila je pomen krepitve finančnih sredstev in kapacitet izvajalcev na terenu.

Panelna razprava: Slovenski humanitarni odziv na globalne krize
1 / 2

Drugi dan 11. slovenskih razvojnih dni je bil posvečen razpravam o vključevanju zasebnega sektorja v mednarodno razvojno sodelovanje. Sogovorniki so poudarili pomen partnerstev s podjetji, ki jih po besedah državne sekretarke Štiglic vidimo kot spodbujevalce trajnostnega razvoja.

Na konferenci je bila predstavljena evropska strategija Global Gateway, ki predstavlja odgovor EU na glavne izzive današnjega časa. Namen strategije je spodbujanje pametnih, čistih in varnih povezav v digitalnem, energetskem in prometnem sektorju ter okrepitev zdravstvenih, izobraževalnih in raziskovalnih sistemov po svetu. Generalni direktor Direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Edvin Skrt je zaključil z željo, da bodo razprave spodbudile in prepričale slovenska podjetja, da se vključijo v razvojna in humanitarna partnerstva, izvajalce pa, da bodo pri svojem delu še okrepili vezi s podjetji. Ministrstvo bo po Skrtovih besedah oblikovanje tovrstnih partnerstev spodbujalo tudi v prihodnje. Strinjal se je z več razpravljalci, da razvojno sodelovanje ni še eno orodje internacionalizacije evropskega ali slovenskega gospodarstva ampak prizadevanje, da se v državah v razvoju vzpostavi ustrezno podjetniško okolje, od česar pa imajo lahko koristi tudi slovenska podjetja.

V okviru 11. slovenskih razvojnih dni je Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve skupaj s Slovensko karitas in javnim zavodom Turizem Ljubljana pripravilo razstavo fotografinje Alenke Slavinec z naslovom Esenca človeštva. Razstava preko portretov predanih posameznikov predstavlja njihovo humanitarno in razvojno delovanje v svetu in projekte, ki jih podpira ministrstvo. Fotografije bodo na ogled na Krakovskem nasipu v Ljubljani do 15. novembra. 

1 / 4