Skoči do osrednje vsebine

Mednarodna delavnica na temo vodenja računovodstva v kmetijstvu s številno mednarodno udeležbo

Na Ptuju do 4. oktobra poteka mednarodna delavnica Pacioli o inovativnih pristopih na področju mikroekonomskih baz podatkov v kmetijstvu. Osrednja tema delavnice je močno povezana s prehodom sistema za vodenje računovodstva v kmetijstvu in metodologijo knjigovodstva na kmetijah (FADN) na nov sistem z večjim poudarkom na spremljanju trajnostnosti kmetovanja.

Udeležence je ob začetku delavnice nagovorila ministrica Irena Šinko.

FADN (angleško Farm Accountancy Data Network) je harmoniziran evropski sistem poenostavljenega kmetijskega računovodstva, ki se izvaja na vzorcu približno 80.000 kmetij v celotni EU. Vzorec je reprezentativen za tržno usmerjene kmetije, v Sloveniji pa v tem vzorcu vsako leto prostovoljno sodeluje približno 900 kmetij. FADN je bil primarno ustanovljen za potrebe skupne kmetijske politike (spremljanje in analiza dohodkovnega stanja in ekonomske uspešnosti kmetij), ti podatki pa se veliko uporabljajo v različnih raziskavah in za svetovanje kmetijam. Sistem FADN se bo v naslednjih letih preoblikoval v Mrežo za podatke o trajnostnosti kmetij (angleško Farm Sustainability Data Network – FSDN).

Ministrica Irena Šinko je v nagovoru poudarila, da je kmetijsko računovodstvo po metodologiji FADN za Evropsko unijo pomembno, saje je pokazatelj stanja v kmetijstvu. »V Sloveniji imamo na področju FADN kar nekaj težav in veliko izzivov. Kljub temu vidimo prehod v nov sistem FSDN kot veliko priložnost za našo državo, da pokažemo, da večji del slovenskega kmetijstva že ves čas kmetuje na razmeroma trajnosten način. Pričakujemo, da bo postopno uvajanje novih tehnologij omogočilo, da se bomo lahko bolj posvetili socialnim vidikom kmetovanja ter več časa namenili kmetijam, ki jim ne gre vse po načrtih.«

Kljub ogromnemu potencialu je uporaba podatkov FADN v Sloveniji, tako po obsegu kot po razponu uporabe, še vedno razmeroma skromna. Sistem pestijo predvsem težave z zagotavljanjem zadostnih sredstev, tako specializiranih kadrov kot tudi sredstev za razvoj in nadgradnjo informacijsko-podatkovne infrastrukture, s pomočjo katere bi lahko podatke na kmetijah zbirali na čimbolj učinkovit, sodoben in administrativno razbremenjen način. Prav tako bi bilo potrebnih več sredstev za razvoj sodobnih orodij, na primer v podporo kmetijskemu svetovanju, načrtovanju proizvodnje ali analizi ekonomske učinkovitosti na ravni kmetij.

Letošnja delavnica Pacioli na Ptuju je močno povezana s prehodom sistema FADN v sistem FSDN. V okviru novega sistema FSDN se bodo predvidoma od leta 2025 dalje poleg ekonomskih (računovodskih) zbirali tudi okoljski in družbeni podatki. S tem bo omogočeno boljše razumevanje, poznavanje in tudi presoja trajnostnosti kmetijstva na ravni kmetij, predvsem v luči novih okoljskih, podnebnih in družbenih izzivov. Pomemben del prehoda na FSDN bo tudi krepitev povezovanja podatkovnih baz z namenom zmanjševanja obremenjevanja kmetij z zbiranjem podatkov in zmanjševanja administrativnih bremen.

Glavni organizator letošnje delavnice Pacioli na Ptuju, na kateri sodelujejo predstavniki iz okoli 20 evropskih držav in ZDA, je raziskovalni inštitut Wageningen Economic Research iz Nizozemske, lokalni soorganizator Kmetijski inštitut Slovenije, delavnico pa je finančno podprla Mreža za podeželje.