Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav

Ministrstvo za infrastrukturo je 1. oktobra 2023 objavilo javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za zimsko sezono 2023/2024. Finančna pomoč je namenjena delnemu pokrivanju stroškov vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prihajajočo zimsko sezono s ciljem ohranitve dejavnosti opravljanja prevozov z žičniškimi napravami.
Krožno-kabinska žičnica, v ozadju zasnežene gore.

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav | Avtor: Depositphoto

Finančna pomoč je namenjena delnemu pokrivanju stroškov vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prihajajočo zimsko sezono s ciljem ohranitve dejavnosti opravljanja prevozov z žičniškimi napravami. Javni poziv določa najvišje nadomestilo za vzdrževanje in obratovanje za posamezno vrsto žičniške naprave, in sicer:

  • 3500 evrov za vlečnico z nizko vodeno vrvjo,
  • 13.000 evrov za vlečnico,
  • 24.000 evrov za sedežnico s fiksnimi prižemkami,
  • 42.000 evrov za sedežnico z vklopljivimi prižemkami,
  • 50.000 evrov za krožno kabinsko žičnico, nihalno žičnico in vzpenjačo.

Ministrstvo za infrastrukturo sofinancira vzdrževanje in obratovanje žičniških naprav na majhnih smučiščih v skladu z Uredbo 1407/2013/EU po pravilu de minimis, na ostalih smučiščih pa v skladu z Uredbo 651/2014/EU po pravilu o splošni skupinski izjemi, vse v skladu z evidenco izdanih dovoljenj za obratovanje smučišč, ki jo vodi ministrstvo. Izjema so upravljavci žičniških naprav brez pripadajočega smučišča, ki lahko ob prijavi na javni poziv sami izberejo način sofinanciranja.

Do finančnih sredstev je upravičen upravljavec žičniške naprave, ki bo na Ministrstvo za infrastrukturo podal vlogo v 30 dneh po objavi javnega poziva, najkasneje do 31. oktobra 2023, pri čemer morajo zgolj tisti upravljavci, ki so predhodno oddali vlogo za sofinanciranje v skladu z Uredbo 651/2014/EU po pravilu o splošni skupinski izjemi, do 25. maja 2024 predložiti še zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev z dokazili o nastalih stroških v času trajanja zimske sezone.

Pogoje in merila za sofinanciranje podrobneje določa javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za zimsko sezono 2023/2024.