Skoči do osrednje vsebine

Minister Brežan v Parlamentu mladih reke Save

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je nagovoril udeležence letošnjega že 11. mednarodnega Parlamenta mladih reke Save. Dogodek v obliki različnih delavnic in predavanj poteka pod geslom Sodelujmo z naravo.
Minister Uroš Brežan med nagovorom
1 / 2

Parlament mladih reke Save je srečanje in sodelovanje mladih iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije in Slovenije, ki jih druži porečje Save. Slovenija je država, kjer izvira Sava, in Slovenija je tudi država depozitarka Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, ki ga dejavno izvaja.

Minister Brežan je povedal, da je »eden izmed pomembnejših dosežkov našega čezmejnega sodelovanja vzpostavitev sodobnega in učinkovitega sistema za zgodnje opozarjanje pred poplavami (angleško Sava Flood Warning System) ter inovativno sodelovanje z mladimi v okviru Parlamenta mladih porečja Save. To sodelovanje se na terenu odraža tudi s postavljanjem oznak visokih voda v celotnem porečju Save, za kar imajo največ zaslug mentorji, učenci in Mednarodna komisija za Savski bazen. Gre za ukrepe osveščanja za prilagajanje na podnebne spremembe, ki dobivajo vse večje razsežnosti.«

V Sloveniji smo imeli v zadnjem letu največjo sušo in pomanjkanje vode ter najobsežnejši gozdni požar v zgodovini,  v začetku avgusta pa najbolj silovite in obsežne poplave v zgodovini samostojne države. Vse to so posledice  pospešenega delovanja vodnega kroga, ki ga poganja temperatura podnebnih sprememb.

Minister Brežan je izpostavil še, da je nujno temeljito premisliti prihodnje ureditve in razvoj, ki naj temelji na ukrepih za povečanje vodne, prehranske, energetske, podnebne in biološke varnosti – aktualne in prihodnjih generacij. »Nujno je treba okrepiti med-generacijsko sodelovanje za upoštevanje lokalnih značilnosti porečja, ob snovanju prilagoditvenih ukrepov na podnebne spremembe. Gre za upoštevanje in uveljavljanje tako imenovanih naravnih rešitev (angleško Nature based solutions) pri načrtovanju razvoja, kolikor je le mogoče.«

Krepitev medsektorskega in medgeneracijskega sodelovanja z izobraževanjem mladih ter njihovo vključevanje v procese načrtovanja in odločanja za prilagajanje na podnebne spremembe dobiva na predlog Slovenije tudi osrednje mesto v izvajanju regionalnih konvencij (Konvencija o varstvu reke Donave ter Konvencije o varstvu Sredozemskega morja in obale).