Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija pozitivno ocenila predlog spremembe slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost

Evropska komisija je danes pozitivno ocenila predlog spremembe slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost. Spremembo načrta mora potrditi še Svet Evropske unije. Obnovljeni načrt, ki po novem vključuje tudi poglavje REPowerEU, bo vreden 1,61 milijarde evrov nepovratnih evropskih sredstev in 1,07 milijarde evrov posojil.

REPowerEU

Vlada Republike Slovenije je 14. julija 2023 začela formalni dialog z Evropsko komisijo (EK) za spremembo slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost (mehanizma). V predlogu spremembe načrta je vlada naslovila zmanjšanje razpoložljivih nepovratnih sredstev mehanizma, dodatna evropska sredstva za doseganje ciljev načrta REPowerEU in druge objektivne okoliščine (visoka inflacija in motnje v dobavni verigi zaradi vojne v Ukrajini). Konec avgusta je vlada EK v usklajevanje posredovala tudi seznam možnih področij za najem dodatnih posojil iz mehanizma.

Nepovratna sredstva

Sprememba NOO naslavlja tudi popravek zneska razpoložljivih nepovratnih sredstev. Skladno s podatki, ki jih je EK objavila junija 2022, znaša za Slovenijo najvišji prispevek nepovratnih sredstev mehanizma 1,49 milijarde evrov in ne 1,78 milijarde evrov, kot je bilo načrtovano ob prvi potrditvi načrta v letu 2021. Prvotni izračun iz leta 2021 je namreč temeljil na jesenski gospodarski napovedi iz leta 2020, pri zadnjih izračunih pa je EK upoštevala realne podatke o bruto domačemu proizvodu (BDP). Zaradi boljše razvitosti v letih 2020 in 2021 Sloveniji pripada 286 milijonov evrov manj nepovratnih sredstev, zato je morala prilagoditi načrtovane ukrepe, saj jih ni več mogoče izvajati v sprva načrtovanem obsegu. Vlada bo za izvedbo aktivnosti, ki so zaradi znižanja razpoložljivih sredstev izločene iz okvira NOO in so pomembne za okrevanje države, poiskala druge finančne vire.

Posojila

Ob potrditvi NOO s strani Sveta EU julija 2021 je bilo predvideno, da bo Slovenija koristila tudi 705 milijonov evrov posojil mehanizma.

Vlada je po nedavnih poplavah opravila ponovni razmislek glede najema posojil mehanizma in konec avgusta EK posredovala seznam možnih področij za povečanje posojil. Po novem je predvideno koriščenje do 1,07 milijarde evrov posojil.

Dodatna posojila v vrednosti 404,5 milijona evrov vključujejo povečanje dveh naložb prvotnega načrta in dodajanje treh novih naložb za povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture. Naložbe se nanašajo na nadgradnjo železniških postaj ter strateških železniških prog, vključno z infrastrukturo, ki so jo prizadele nedavne poplave. 22,5 milijona evrov dodatnih posojil bo namenjenih financiranju naložb v trajnostno prenovo stavb.

Za zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče bo po novem na voljo 45 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 220 milijonov evrov posojil.

S povečanjem nepovratnih sredstev iz naslova REPowerEU in posojil mehanizma Slovenija še krepi prizadevanja za zeleni prehod. V zasledovanje podnebnih ciljev bo usmerjenih 48,9 odstotka vseh razpoložljivih sredstev v okviru NOO (v primerjavi s 42,45 odstotka v prvotnem načrtu).

Slovenija je do zdaj prejela 281 milijonov evrov nepovratnih sredstev, od tega 50 milijonov evrov za prvi obrok in 231 milijonov evrov predplačila. Slovenija je v tem mesecu EK poslala drugi zahtevek za plačilo, ki vsebuje drugi in tretji obrok za nepovratna sredstva ter prvi obrok za posojila. Bruto vrednost drugega zahtevka za plačilo bo znana v prihodnjih tednih.