Skoči do osrednje vsebine

Čestitke društvu Šola zdravja za mednarodno nagrado društva Fit for Life

Društvo Šola zdravja, ki ga Ministrstvo za zdravje že vrsto let sofinancira v okviru javnih razpisov za izvajanje programov za varovanje in krepitev zdravja, je prejelo nagrado Fundacije Fit for Life s sedežem v Ženevi. Med več kot tristopetdesetim prijavami iz več kot osemdesetih držav sveta je bila Šola zdravja izbrana za enega od štirih nagrajencev, za kar jim iskreno čestitamo.

Predsednica društva Šola zdravja Zdenka Kavčič in član upravnega odbora Matjaž Marinček z Damirjem Devčičem, pooblaščeni minister Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi .

Predsednica društva Šola zdravja Zdenka Kavčič in član upravnega odbora Matjaž Marinček z Damirjem Devčičem, pooblaščeni minister Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi.

Fundacija vsako leto podeli nepovratna sredstva v višini sto tisoč evrov štirim neprofitnim organizacijam ali socialnim podjetjem, ki izvajajo pionirske projekte za spodbujanje vseživljenjske kondicije, gibljivosti in zdravja v starajočih se družbah po vsem svetu.

Društvo Šola zdravja je v Sloveniji dobro znana nevladna organizacija, ki združuje več kot pet tisoč ljudi z namenom izvajanja jutranje vadbe na prostem v vseh letnih časih v različnih lokalnih skupnostih po vsej Sloveniji. Vaje, ki so primerne za vsakogar, vodijo usposobljeni prostovoljci. Takšna skupna srečanja krepijo tudi medčloveške vezi, ki so odločilne za dolgo in kakovostno življenje, ter prispevajo k duševnemu zdravju.

Društvo je organizacija Fit for Life prepoznala kot visoko uspešno organizacijo, inovativno in vplivno na področju aktivnega življenja in zdravega staranja. Fundacija bo zato zagotovila večletno podporo in mednarodno prepoznavnost projekta društva, v družbi drugih visokokakovostnih projektov, ki spodbujajo vseživljenjsko telesno pripravljenost in zdravje ljudi v hitro starajočih se družbah po vsem svetu. Večletna podpora bo društvu omogočila nadaljnje postopno širjenje programov in ozaveščanje javnosti o pomenu zdravega staranja. V okviru sodelovanja bo poudarek na razvijanju področja prostovoljcev, strokovnega kadra in promocijskih aktivnosti društva.

Iskrene čestitke vodstvu društva Šola zdravja in vsem njenim članom ter uspešno nadaljnje delo!