Skoči do osrednje vsebine

Četrti mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani

Jutri bomo četrtič obeleževali mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani, ki ga je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Zmanjšanje izgub hrane in količine odpadne hrane je izjemnega pomena za prehod na trajnostne prehranske sisteme.

Razstavni panoji v avli

Razstava o zmanjševanju izgub hrane in odpadne hrane v avli Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Z ukrepi za preprečevanje odpadne hrane se borimo tudi proti podnebnim spremembam, zagotavljamo več živil za prehrano ljudi ter nenazadnje privarčujemo denar. V podporo zmanjšanju izgub hrane in količine odpadne hrane pa je vlada na današnji seji sprejela tudi Akcijski načrt za izvajanje Strategije za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano: »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet«.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je z akcijskim načrtom medsektorsko povezalo in vzpostavilo sodelovanje celotne verige preskrbe s hrano na vseh ravneh. Zmanjšanje odpadne hrane je namreč naloga vsakega izmed nas.

Akcijski načrt vključuje 57 konkretnih ukrepov za preprečevanje nastajanja izgub hrane, presežkov hrane in odpadne hrane pri proizvodnji, distribuciji, strežbi hrane, prodaji ter potrošnji. Preprečevanje nastajanja izgub hrane in odpadne hrane se bo izvajalo z optimizacijo zalog, primerno tehnologijo, spremljanjem količin odpadne hrane ter ozaveščanjem. Zmanjšanje količin odpadne hrane pa s prerazporejanjem in uporabo presežkov hrane. Akcijski načrt vključuje tudi nekatere ukrepe za izboljšanje ustreznega ravnanja z odpadno hrano.

Ključni cilj akcijskega načrta je spremeniti način razmišljanja v družbi, kar pomeni dvigniti raven spoštovanja in odnosa do hrane ter naravnih virov, potrebnih za njeno proizvodnjo. Cilj pa je tudi slediti cilju trajnostnega razvoja - SDG 12.3: prepoloviti količino zavržene hrane na prebivalca v prodaji na drobno in pri potrošnikih ter zmanjšati izgube hrane vzdolž proizvodne in dobavne verige.

Ukrepi so pripravljeni za vse člene verige preskrbe s hrano, vključno s potrošnikom. Gospodinjstva so namreč tista, ki lahko z načrtovanjem nakupov živil močno pripomorejo k zmanjšanju odpadne hrane doma. Do leta 2030 bo na podlagi akcijskega načrta pripravljenih več orodij, nasvetov, priporočil, delavnic, posvetov, zakonodajnih sprememb, vzpodbud znotraj strateškega načrta skupne kmetijske politike ter drugih aktivnosti, vse z namenom zmanjšati izgube hrane in odpadno hrano v Sloveniji.

Letos MKGP ob 29. septembru skupaj z Gostinsko turistično zbornico Slovenije ozavešča potrošnike oziroma goste, da lahko hrano, ki v gostilnah in restavracijah ostane na krožnikih, odnesejo domov, primerno shranijo ter zaužijejo na primer za naslednji obrok.

Akcijski načrt je objavljen na spletni strani Zmanjševanje izgub hrane in odpadne hrane

Ali ste vedeli?