Skoči do osrednje vsebine

Srečanje z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino

Danes je minister dr. Darjo Felda na obisku gostil varuha človekovih pravic Petra Svetino. Pogovarjala sta se predvsem o prizadevanjih vzgajanja na področju empatije, spoštljive komunikacije, z zagotavljanjem spodbudnega učnega okolja.

Roka v roki empatija

Osrednja tema pogovora je bilo ustvarjanje spodbudnega učnega okolja, ki prispeva k večji empatiji in strpnosti v družbi | Avtor: Depositphotos/bacho123456

Poleg sodelavcev ministrstva se je srečanja udeležil tudi direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, dr. Vinko Logaj.

Izmenjali so poglede in stališča na temo izobraževanja mladih pri delu s starejšimi. Čeprav so vsebine odnosa do starejših v strokovni del kurikula vključene le v izobraževalne programe na področju zdravstva, so bili sogovorniki mnenja, da je potrebno otroke in mladostnike vzgajati na področju empatije, sodelovanja in reševanja konfliktov, sprejemanja drugačnosti, spoštljive komunikacije že od začetka šolanja pri vseh predmetnih.

Dr. Vinko Logaj je izpostavil, da bodo v okviru kurikulrane prenove pomembni tudi skupni cilji, ki v področju zdravje in dobrobit nagovarjajo zgoraj omenjene vsebine. Nadalje je poudaril, da bodo pomembno vlogo imela didaktična priporočila in izobraževanja strokovnih delavcev za udejanjanje prenovljenih učnih načrtov.

Varuhu človekovih pravic so predstavili prizadevanja Delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023 - 2033, v okviru katere podskupina Zagotavljanje varnega in spodbudnega okolja za optimalni razvoj posameznika naslavlja tudi vsebine, ki so bile v ospredju pogovora: preprečevanja nasilja in spodbujanja socialno čustvenega učenja, izobraževanje Romov, vzgojni program. Predstavili so tudi nekaj poudarkov iz javne predstavitve mnenj o varnem in spodbudnem učnem okolju.

V pogovoru so se dotaknili tudi pravic strokovnih delavcev in ravnateljev, pomena prostovoljstva mladih, pregledovanja šolskih torb, vloge vzgojnega načrta v šolah in vrtcih, izobraževanja Romov, vloge učbeniških gradiv in drugih tem, ki jih obravnava Varuh in se nanašajo na vzgojo in izobraževanje.