Skoči do osrednje vsebine

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov - izdaja odločb

Danes bodo izdane odločbe za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov. Upravičencem bo izdanih 287 odločb v skupni vrednosti 3,96 milijonov evrov, in sicer za izvedbo prestrukturiranja na 147 hektarjih vinogradov (na 75 hektarjih vzhodne in na 72 hektarjih zahodne regije).

Odobrena sredstva bodo upravičencem izplačana v naslednjih dneh.

Podpora za prestrukturiranje vinogradov je namenjena vzdrževanju in uravnavanju obsega vinogradniških površin ter zagotavljanju tržno ekonomskih elementov pridelave grozdja.

Prestrukturiranje vinograda vključuje zamenjavo sort, spremembo lokacije vinograda ali izboljšavo tehnologije, pri čemer mora biti obstoječi vinograd starejši od 10 let ali pa gre za zamenjavo sort s precepljanjem v vinogradu, ki ni mlajši od 5 let ali starejši od 20 let.