Skoči do osrednje vsebine

Evropsko teritorialno sodelovanje (Interreg) Slovenija-Hrvaška

»Cilj Interreg programa Slovenija-Hrvaška je ohranjanje, odpornost in povezovanje čezmejne regije. Gospodarstvo, varnost, zaščita biotske raznovrstnosti in socialna blaginja vseh pa temeljijo na trajnostnem razvoju. Program predvideva vzajemno učenje in skupne ukrepe, ki vodijo k spremembam v vseh prednostnih nalogah, predvsem k ponovnemu čezmejnemu povezovanju«, je v uvodu izpostavil Koprivc.

Državni sekretar mag. Marko Koprivc se je v Varaždinu sestal s tamkajšnjim županom Nevenom Bosiljem, poslanko hrvaškega parlamenta Barbaro Antolić Vupora, vodjo oddelka za regionalni razvoj in sklade Evropske unije Marinom Šipkom

Državni sekretar mag. Marko Koprivc se je v Varaždinu sestal s tamkajšnjim županom Nevenom Bosiljem, poslanko hrvaškega parlamenta Barbaro Antolić Vupora, vodjo oddelka za regionalni razvoj in sklade Evropske unije Marinom Šipkom | Avtor: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

1 / 3

Državni sekretar mag. Marko Koprivc se je v Varaždinu sestal s tamkajšnjim županom Nevenom Bosiljem, poslanko hrvaškega parlamenta Barbaro Antolić Vupora, vodjo oddelka za regionalni razvoj in sklade Evropske unije Marinom Šipkom ter predsednikom uprave razvojne agencije Sjever-Dan Željkom Bedekovićem. Osrednja tema pogovora je bila čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške v okviru programa Interreg Slovenija Hrvaška.

Vsi sogovorniki so z zadovoljstvom ugotovili, da je bilo v programskem obdobju 2014-2020 zaključenih 39 projektov, od teh 4 na področju Varaždinske županije, odobreni in v izvajanju so 3 projekti, v projekte pa je bilo vključenih 245 projektnih partnerjev (124 slovenskih in 121 hrvaških). Skupaj s projekti tehnične pomoči je bilo na voljo 46,11 milijonov evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

V okviru programa 2021-2027 sta v postopku 2 javna razpisa, ki sta se zaključila 24. maja 2023 in 21. junija 2023. Na zadnjem Odboru za spremljanje je bil potrjen Razpis za male projekte, ki bo objavljen 17. novembra 2023, s možnostjo prijave do 31. januarja 2024.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je organ upravljanja čezmejnega Interreg programa Slovenija-Hrvaška.