Skoči do osrednje vsebine

Slavnostna akademija ob 130-letnici Ptujskega muzeja

Ptujski muzej v letu 2023 praznuje 130-letnico delovanja. Muzejsko društvo Ptuj je bilo namreč ustanovljeno 3. avgusta 1893. V okviru društva je deloval lokalni muzej.

Člani društva so leta 1895 arheološko zbirko dopolnili s številnimi podarjenimi muzealijami različnih zvrsti in po donatorju profesorju Franzu Ferku muzej poimenovali Mestni Ferkov muzej.

Po letu 1945 je muzej dobil v upravljanje še grajski kompleks. Sočasno je širil območje svojega delovanja in dobil leta 1963 naziv Pokrajinski muzej Ptuj, leta 2008 pa Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož. Danes deluje na širšem območju Ptuja in Ormoža. Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož je na območju Slovenije tretja najstarejša tovrstna ustanova.

Jubilej je muzej obeležil s slavnostno akademijo, ki ji je sledil koncert priznanega ptujskega vokalnega kvarteta Vox Arsana. Slavnostne akademije sta se v imenu Ministrstva za kulturo udeležila državni sekretar Matevž Čelik Vidmar in generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino Špela Spanžel. Državni sekretar je v svojem nagovoru najprej čestital Pokrajinski muzeju Ptuj – Ormož za izjemno obletnico. 

"Ta praznik ni le priložnost za slovesnost, temveč tudi čas za razmislek o pomembnosti muzejev, kulturne dediščine in njihove vloge v našem življenju.

Najprej bi se rad zahvalil vsem, ki ste skozi desetletja prispevali k uspehu tega muzeja. Direktorju Aleksandru Lorenčiču in njegovi predani ekipi, ki so z vso strastjo skrbeli za ohranjanje in predstavitev bogate kulturne dediščine Ptuja in tega dela štajerske, ter županji Nuški Gajšek, ki se zaveda pomena muzeja za svoje mesto in vlaganj, ki so zanj potrebna.

Ptuj ima poseben prostor v zgodovini Slovenije kot najstarejše slovensko mesto z izjemno bogato zgodovino in kulturno dediščino. Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož je varuh te pomembne dediščine, ki nam omogoča, da se povežemo z zgodovino in razumemo, od kod prihajamo.

Danes, ko smo priča hitremu razvoju in spremembam, ki jih ne moremo vedno nadzirati, se moramo zavedati, kako pomembno je ohranjati našo kulturno dediščino in jo predstavljati v sodobni luči. Muzeji, kot je ptujski, so most med preteklostjo in prihodnostjo. So prostor, kjer se učimo, raziskujemo, se navdihujemo in spodbujamo tudi ustvarjalnost.

Na Ministrstvu za kulturo zelo dobro razumemo pomen ptujskega muzeja in s ponosom izvajamo projekt celovite obnove Grajske kašče. Ta projekt bo omogočil boljšo sodobno predstavitev arheološke dediščine tega območja in njeno dostopnost za vse generacije.

Skozi ta projekt in druge dejavnosti muzeja se zavezujemo k temu, da bomo ohranjali in negovali kulturno dediščino tega prostora ter jo predstavljali svetu na način, ki bo navdihnil prihodnje generacije in vse, ki prihajajo na Ptuj. Hkrati pa želimo, da muzej postane še bolj živahen del našega lokalnega skupnega življenja.

V tem kontekstu bi rad izpostavil tudi Nacionalno strategijo za muzeje in galerije, ki je pravkar v javni razpravi. Ta strategija bo pomembno vplivala na razvoj muzejskega sektorja v Sloveniji. Cilj strategije je prenova muzejev in sistema, v katerem delujejo, ter njihova povezava v enoten in sodoben sistem s skupnimi standardi. S tem želimo spodbuditi razvoj celotne muzejske dejavnosti, ter okrepiti mednarodno sodelovanje na tem področju.

Vzporedno s strategijo se pripravlja tudi prenova zakonodaje, ki ureja muzeje. Zakon bo na novo opredelil javno službo muzejev, ki bo upoštevala novo definicijo muzeja, kot jo je podal Mednarodni muzejski svet. Ta poudarja vlogo muzejev kot prostorov skupnosti, prostorov sodelovanja, raznolikosti in trajnostnega razvoja. Vse to so koraki, ki bodo okrepili vlogo muzejev, tudi ptujskega, kot ključnih institucij za ohranjanje in predstavitev kulturne dediščine naše države," je še poudaril državni sekretar.