Skoči do osrednje vsebine

Zaključena je oddaja vlog na 6. javnem razpisu za podukrep 16.2

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 6. javni razpis je znašala 2.250.000,00 evrov. Oddanih je bilo 43 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 3.171.122,69 evra sredstev.

6. javni razpis za podukrepa 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij, namenjen podpori za izvedbo pilotnih projektov je bil objavljen 9. junija 2023, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 20. septembra 2023.

Za namen 6. javnega razpisa je bilo razpisanih 2.250.000,00 evrov nepovratnih sredstev. Cilji podukrepa so bili razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov pilotnega projekta.

Na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja je na 6. javnem razpisu bilo skupno oddanih 43 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za skupno 3.171.122,69 evra.