Skoči do osrednje vsebine

Mesto kratkih poti – vse dosegljivo v 15 minutah

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je sodelovalo na okrogli mizi in predavanju o mestu kratkih poti, ki ga je organiziral Urbanistični inštitut Republike Slovenije v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo Slovenije in ministrstvom.

Druga z desne je Blanka Bartol
1 / 2

Koncept mesta kratkih poti temelji na ustvarjanju naselij, mest in mestnih območij, kjer so vse bistvene potrebe stanovalcev zlahka dosegljive v 15 minutah peš ali s kolesom. Gre za poskus transformacije avtomobilsko usmerjenih urbanih območij s kombinacijo uporabe klasičnih orodij prostorskega in prometnega načrtovanja ter novejših orodij, načrtovanja digitalne dostopnosti.

Na okrogli mizi je med panelisti poleg predavatelja Carla Morene, raziskovalca Luke Mladenoviča, podžupana Roka Žnidaršiča in predavateljice Polone Filipič, iz MNVP sodelovala Blanka Bartol. Med temami so bile izpostavljene mobilnostne potrebe različnih vrst območij, urbanih in podeželskih območij, ki potrebujejo pristop po meri. Posebej je bila omenjena mešana raba, s katero se lahko zagotovi bolj racionalno rabo mestnega prostora in stavb, pa čemer lahko veliko prispevajo tudi poslovni subjekti v mestu, če svoje vloge ne gradijo izključno na pridobitnosti.  Pri urejanju in razvoju naselij, ki je naloga lokalnega prostorskega načrtovanja - lokalnih skupnosti (občin), so te razpete med želje prebivalstva, investitorjev, usmeritve različnih državnih nosilcev urejanja prostora ter lastne finančne in človeške kapacitete. Mesta so generatorji mnogih problemov, a tudi dobrih rešitev zanje. Ministrstvo je skupaj z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije pripravil publikacijo Udobna mesta, ki daje vrsto napotkov načrtovalcem, urbanistom in odločevalcem o tem, kako omogočiti pozitivne izbire, ki bi vodile do kakovosti in privlačnosti življenja v mestih. Pomembni pa so tudi  zgledi in izmenjave med mesti kot na primer slovenska pobuda Mesta mestom, ki so lahko odlična spodbuda za oblikovanje prilagojenih lokalnih rešitev.