Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka Herceg na 78. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov

Na 78. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov (UNGA78), ki v New Yorku poteka od 5. do 26. septembra, so bila sklicana tri zasedanja na visoki ravni o zdravju, na katerih so se posvetili preprečevanju, pripravljenosti in odzivanju na pandemije, univerzalni dostopnosti do zdravstvenega varstva in boju proti tuberkulozi.

Zasedanja o zdravju, ki so potekala od 20. do 22. septembra, so predstavljala priložnost za svetovne voditelje, ministre za zdravje in druge predstavnike držav članic, da zdravje uvrstijo visoko na politično agendo. Na zasedanjih so imeli uvodne govore predsednik Generalne skupščine Združenih narodov (UNGA78), generalni sekretar Organizacije združenih narodov (OZN), generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije in predsednik Svetovne banke. Nagovorom je sledilo plenarno zasedanje, na katerem so predstavniki držav podali izjave. Slovenijo je na zasedanjih zastopala državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Azra Herceg.

Prvi dan, 20. septembra, je potekalo zasedanje na visoki ravni na temo preprečevanja, pripravljenosti in odzivanja na pandemije, ki se je osredotočalo na ustvarjanje in ohranjanje političnega zagona, in sicer tudi z vključevanjem večsektorskega pristopa, saj so posledice pandemij večplastne.

Na drugem zasedanju na visoki ravni na temo univerzalne dostopnosti do zdravstvenega varstva, ki je potekalo 21. septembra, je državna sekretarka sodelovala v razpravi z naslovom »Univerzalna dostopnost do zdravstvenega varstva: razširitev naših ambicij na področju zdravja in dobrega počutja v svetu po bolezni covid-19«.

Na tem visokem zasedanju je bil cilj sprejeti v ukrepe usmerjeno deklaracijo o univerzalni dostopnosti do zdravstvenega varstva. Ta temelji na celovitem pregledu izvajanja deklaracije iz leta 2019, izkušnjah, pridobljenih iz časa pandemije bolezni covid-19, ugotovljenih vrzelih in na dokazih temelječih priporočilih, s katerimi bi pospešili napredek pri doseganju univerzalnega zdravstvenega varstva do leta 2030. Politična deklaracija predvideva, da bi zagotovitev univerzalne dostopnosti do zdravstvenega varstva lahko pomembno vplivala na zmanjševanje revščine, zagotavljanje kakovostne izobrazbe, zagotavljanje enakosti med spoloma in opolnomočenje žensk, zmanjšanje neenakosti med ljudmi, stabilno in vključujočo družbo.

Državna sekretarka Herceg je v svojem govoru poudarila, da ima Slovenija dolgo tradicijo zagotavljanja univerzalnega zdravstvenega zavarovanja. Primarno zdravstveno varstvo - kot temelj univerzalnega zdravstvenega varstva - je zagotovljeno vsem zavarovancem, vključno z najbolj ranljivimi skupinami v celotnem življenjskem ciklu. Zaradi vpliva pandemije bolezni covid-19, staranja prebivalstva, novih zdravstvenih tehnologij ter pripravljenosti na nove zdravstvene krize, je potrebno zagotoviti njegovo nadaljnjo krepitev. To zahteva več vlaganj v trajnostni razvoj, vključno s tistimi v digitalizacijo in zdravstveno delovno silo ter tudi izboljšanje zdravstvene pismenosti. Dostop do zdravstvene oskrbe je pomemben predpogoj za zagotavljanje miru in blaginje v svetu.

V petek 22. septembra, je potekalo zadnje zasedanje na visoki ravni, in sicer na temo boja proti tuberkulozi z naslovom »Spodbujanje znanosti, financ in inovacij ter njihovih koristi za nujno odpravo svetovne epidemije tuberkuloze, zlasti z zagotavljanjem pravičnega dostopa do preprečevanja, testiranja, zdravljenja in oskrbe«. Namen srečanja je bil pospešiti globalna prizadevanja za končanje epidemije tuberkuloze. Svetovni ukrepi, financiranje in naložbe še zdaleč ne zadostujejo za odpravo epidemije te bolezni. Organizacija združenih narodov je izpostavila, da je bila svetovna epidemija tuberkuloze leta 2021 vzrok za več kot 1,5 milijona smrtnih primerov in da je bil kljub dosežkom pri odzivanju na tuberkulozo napredek neenakomeren med državami in znotraj njih.

Ker gre za problematiko, ki jo lahko države skupaj obvladujemo bolje kot vsaka zase, Slovenija podpira prizadevanja glede okrepljenega sodelovanja na tem področju. Slovenija je država z nizko pojavnostjo tuberkuloze in dobrim nadzorom nad širjenjem bolezni. V Sloveniji ima vsakdo dostop do zdravljenja tuberkuloze.

Na zasedanjih so bile potrjena (endorsed) besedila treh zdravstvenih političnih deklaracij za vsako področje. Vse tri politične deklaracije bodo v sprejem v Generalni skupščini predložene predvidoma oktobra letos.

Ob robu zasedanja se je državna sekretarka Herceg sestala, na njegovo pobudo, tudi s singapurskim ministrom za zdravje, s katerim sta razpravljala o zdravju starejših.