Skoči do osrednje vsebine

»Nikoli prezgodaj, nikoli prepozno« – svetovni dan Alzheimerjeve bolezni

Mesec september je svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni, 21. septembra pa obeležujemo svetovni dan te bolezni. Letošnje aktivnosti ob tem potekajo pod sloganom »Nikoli prezgodaj, nikoli prepozno«. Demenca, med katerimi je najpogostejša prav Alzheimerjeva bolezen, namreč predstavlja enega največjih izzivov javnega zdravstva, zdravila zanjo ne poznamo.

Slogan »Nikoli prezgodaj, nikoli prepozno« opozarja na dejavnike tveganja za demenco in poudarja pomen njihovega zmanjševanja kot ključno vlogo pri upočasnjevanju in preprečevanju bolezni. Pričakovana življenjska doba se daljša in demografske spremembe so dejstvo, ki mu je potrebno prilagoditi obstoječe zdravstvene in druge družbene podsisteme ter ustvariti možnosti za kakovostno življenje vseh generacij.

Zdravo staranje usmerja naš fokus razumevanja iz odsotnosti bolezni k dejavnim zmožnostim, ki omogočajo starejšim, da živijo polno in aktivno življenje. Ukrepi za izboljšanje zdravega staranja so potrebni na več ravneh in v več sektorjih za promocijo zdravja: preprečevanje bolezni, ohranjanje notranje zmogljivosti in omogočanje funkcionalne sposobnosti posameznika. Skozi celotno življenje, od otroštva do starosti, lahko veliko naredimo, da bomo bolj zdravi in aktivni ter da bomo v starejših letih čim dlje ostali samostojni.

V Sloveniji nimamo točnih podatkov glede prevalence in incidence demence, vendar število oseb z demenco narašča (največji dejavnik tveganja za demenco je namreč starost, življenjska doba pa se podaljšuje, torej se povečuje število starejših, s tem pa tudi pojavnost demence). Ocenjuje se, da ima danes demenco več kot 40 tisoč prebivalcev. Demenca je bolezen, ki presega zdravstveno področje, saj imajo osebe z demenco največ težav pri opravljanju vsakdanjih nalog, pri katerih so praviloma bolj ali manj odvisne od pomoči drugih. Demenca se namreč kaže z upadom možganskih sposobnosti in ovira vsakodnevno funkcioniranje.

Za obvladovanje demence je pomemben interdisciplinarni pristop in medsektorsko sodelovanje. Za vzpostavitev demenci prijaznega okolja moramo, poleg integrirane obravnave v lokalnem okolju, izboljšati pismenost o demenci tako splošne kot  strokovne javnosti ter vzpostaviti učinkovito sodelovanje vseh deležnikov v verigi oskrbe oseb z demenco. Posebno podporo moramo nuditi svojcem in drugim neformalnim skrbnikom oseb z demenco, saj lahko ti zaradi velikih obremenitev tudi sami zbolijo.

Vlada Republike Slovenije je 6. julija 2023 sprejela Strategijo obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030. Strategija opredeljuje deset ciljev, katerih namen je obvladovanje demence v Sloveniji do leta 2030:

  1. Spodbujanje preventivnih programov za zmanjševanje dejavnikov tveganja ter za ohranjanje in krepitev zdravja v skupnosti z različnimi pristopi do posameznih skupin in posameznikov.
  2. Diagnosticiranje zgodnjih faz nevrokognitivnih motenj, izboljšanje dostopnosti do kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravstvenih obravnav in zdravljenja.
  3. Izboljšanje dostopnosti do ustrezne in usklajene postdiagnostične multidisciplinarne obravnave za osebe z demenco, vključno z integrirano obravnavo, dolgotrajno oskrbo, socialnimi storitvami, podporo družinam oziroma skrbnikom v lokalnem okolju ter dostopom do paliativne obravnave.
  4. Uporaba sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij za obravnavo in podporo osebam z demenco.
  5. Spoštovanje dostojanstva oseb z demenco, zmanjševanje stigme ter osveščanje širše družbe in strokovne javnosti za razvoj in vzpostavitev demenci prijaznih skupnosti.
  6. Izobraževanje vseh poklicnih skupin na področju obvladovanja demence.
  7. Vzpostavitev zbiranja podatkov o demenci na nacionalni ravni.
  8. Spodbujanje sodobnih raziskav o demenci.
  9. Vzpostavitev nacionalnega centra za demenco.
  10. Ustrezna obravnava oseb z demenco v času epidemij in v drugih izrednih razmerah.

Na Ministrstvu za zdravje smo si zastavili cilj, da z ukrepi za promocijo, preventivo, kurativo in psihosocialno rehabilitacijo izboljšamo dostopnost do zgodnje diagnoze in ustrezne obravnave oseb z demenco v demenci prijaznih okoljih. V sodelovanju z vsemi deležniki bomo krepili dejavnike za zdravo staranje.