Skoči do osrednje vsebine

Rešitev za podjetje MLM je strateški partner

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je danes skupaj s predsednico Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidijo Jerkič ponovno obiskal podjetje MLM v Mariboru in se z upravo in predstavniki delavcev pogovarjal o možnih rešitvah.

Minister Han v pogovoru z vodstvom podjetja MLM
1 / 2

Na popoldanskem sestanku z upravo MLM, Slovenskim državnim holdingom ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so sogovorniki ocenili, da je družba doslej pridobila obsežno pomoč države, nadaljnjega ukrepanja države pa pravila o državnih pomočeh ne dovoljujejo. Podjetje potrebuje strateškega partnerja, za katerega SDH ostaja odprt.

Minister Matjaž Han je po srečanju poudaril: »Na gospodarskem ministrstvu se zavedamo, da je prav vsako podjetje pomembno za slovensko gospodarstvo. V primeru težav podjetij smo posebej pozorni na položaj zaposlenih in njihovih družin. Tako je tudi v primeru MLM; s podjetjem in sindikatom smo v rednem stiku.«

Podjetje MLM je v težavah zaradi vrste objektivnih okoliščin – posledice pandemije Covid-19, težave v dobaviteljskih verigah, energetska kriza in zmanjšanje avtomobilske proizvodnje v Evropi. Minister je pojasnil je, da je lani takoj po začetku svojega mandata obiskal podjetje in v tem času je gospodarsko ministrstvo preverilo vse možnosti za pomoč podjetju MLM. Vlada RS je podjetju že dvakrat dodelila državno pomoč. Leta 2015 je država na podlagi takrat veljavnega Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah namenila podjetju MLM za prestrukturiranje sredstva v višini 5,1 milijona evrov (4,3 milijona evrov za dokapitalizacijo in 764 tisoč evrov za obročno plačilo regresne terjatve). Nato je država v letih 2019 in 2020 ob pandemiji COVID -19 podjetju odobrila moratorij na plačilo obveznosti. Podjetje MLM je sicer od leta 2009 dalje prejelo neposredno od države več kot 13,3 milijona evrov različnih pomoči, tako za naložbe v razvoj in industrijske raziskave, ustvarjanje novih ali ohranjanje obstoječih delovnih mest kot za reševanje finančnih problemov in prestrukturiranje. Poleg tega sta se v finančno sanacijo intenzivno vključila tudi DUTB in SDH.

Pravni okvir EU onemogoča dodelitev nove državne pomoči za prestrukturiranje družbi v težavah pred obdobjem 10 let od zadnje dodelitve oz. zaključenega programa prestrukturiranja. Ta torej dovoljujejo le enkratno državno pomoč za prestrukturiranje podjetij v težavah v obdobju desetih let. Kljub temu je gospodarsko ministrstvo dvakrat preverilo pri Evropski komisiji možnosti za odobritev nove pomoči. Evropska komisija je obakrat pisno odgovorila odklonilno in poudarila, da bi bila nova dodelitev državne pomoči v nasprotju s pravili o državnih pomočeh, saj desetletni rok za ponovno podelitev pomoči še ni potekel.

Na sestanku z upravo MLM, SDH in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so sogovorniki ponovno preučili možne rešitve, žal nobena od njih zaradi pravil o državnih pomočeh ni dopustna. Minister Han je zato poudaril: »MLM potrebuje novega lastnika. Kot sem razumel SDH, so njihova vrata odprta za vse zainteresirane.«

Prejšnji teden so predstavniki ministrstva opravili tudi sestanek z enim od potencialnih tujih kupcev, ki pa je investicijo pogojeval z zahtevo po 12 milijonski subvenciji države po Zakonu o spodbujanju investicij. Ministrstvo takšni zahtevi ni moglo ugoditi, ker je za tovrstno financiranje predpisan jasen postopek v samem zakonu, na ta način država ne sofinancira prevzemov podjetij, ampak investicije v podjetja, poleg tega pa teh sredstev trenutno v proračunu gospodarskega ministrstva niso zagotovljena.