Skoči do osrednje vsebine

Minister izdal usmeritve Policiji na področju nasilja v družini

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je izdal usmeritve in obvezna navodila Policiji za odpravo pomanjkljivosti pri preiskavi kaznivih dejanj nasilja v družini.

V rednem nadzoru Direktorata za policijo in druge varnostne naloge so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti pri preiskavi kaznivih dejanj nasilja v družini. Iz ministrovih usmeritev izhaja, da mora generalni direktor policije zagotoviti hitro in skrbno preiskavo kaznivih dejanj nasilja v družini ter zbiranje vseh potrebnih obvestil in dokazov, ki utegnejo biti koristni za izvedbo kazenskega postopka. Prav tako mora policist v kazenski ovadbi opisati ugotovljeno dejansko stanje ter navesti in predložiti vse zbrane dokaze in gradivo.

Generalni direktor policije mora zagotoviti, da policisti dosledno spoštujejo določbe 60. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Po izreku prepovedi približevanja morajo izvajati dosleden in strokoven nadzor nad spoštovanjem tega ukrepa ter druge zakonite ukrepe za zaščito žrtve. Žrtev morajo seznaniti z njenimi pravicami in dosledno izdelati tudi individualno oceno stopnje ogroženosti žrtve.

Prav tako mora generalni direktor policije vzpostaviti ustrezen in stalen nadzor nad strokovnostjo in zakonitostjo dela policistov pri obravnavi nasilja v družini. V primeru ugotovljenih nepravilnosti pa mora dosledno ukrepati.