Skoči do osrednje vsebine

Kadrovsko popolnjevanje Slovenske vojske se postopoma izboljšuje

Ministrstvo za obrambo je za izboljšanje kadrovske popolnjenosti Slovenske vojake v tem mandatu sprejelo vrsto ukrepov tako na normativni kot tudi na organizacijski ravni, s ciljem čim bolj uravnotežiti razmerje med vhodom in izhodom pripadnikov ter dolgoročnega vzdržnega popolnjevanja skladno s kadrovskimi načrti vlade.

Številčno stanje aktivnih pripadnikov Slovenske vojske na današnji dan znaša 6155 pripadnikov stalne sestave in 819 pripadnikov pogodbene rezervne sestave, kar skupno znaša 6974 pripadnikov mirnodobne sestave Slovenske vojske. Trenutno je v vojaško službo vpoklicanih 144 pogodbenih rezervistov, tako da je aktivnih pripadnikov Slovenske vojske skupaj 6299.

Slovenska vojska za opravljanje različnih nalog redno vpoklicuje določeno število pripadnikov pogodbene rezervne sestave na izvajanje različnih nalog v Slovenski vojski. 144 pogodbenih rezervistov je sedaj vpoklicanih v vojaško službo, med drugimi so tudi trije pripadniki, ki so napoteni v mednarodne operacije in misije. Pogodbeni rezervisti, ki so vpoklicani v vojaško službo v miru, imajo v času vpoklica izenačen status s statusom zaposlenih v Slovenski vojski.

V letu 2022 smo do 31. decembra zaposlili 186 pripadnikov v stalno sestavo, v letošnjem letu pa smo to številko že presegli, saj je bilo do današnjega dne podpisanih že 196 pogodb za zaposlitev, v postopku zaposlovanja pa imamo še več kot 100 vlog kandidatov. Od tega je bilo po spremembi Zakona o službi v Slovenski vojski vloženih 43 vlog kandidatov s končano osnovnošolsko izobrazbo, do današnjega dne smo jih zaposlili 17.   

Ministrstvo za obrambo za dolgoročno kadrovsko popolnjevanje Slovenske vojske in tudi drugih delov obrambnega ministrstva skrbi s štipendijsko politiko mladih, ki imajo po končanem srednje- in visokošolskem izobraževanju zagotovljeno zaposlitev prvenstveno v Slovenski vojski. Trenutno imamo sklenjenih 183 štipendij, od tega 113 za srednje- in 70 za visokošolsko izobraževanje. Od teh se 19 štipendistov izobražuje za vojaške pilote.

V letošnjem letu je bilo na komisiji za šolsko leto 2023/24 še dodatno potrjenih 27 štipendistov za srednje šole, med njimi eden za pogodbenega rezervista ter trije kandidati za častnika in en kandidat za višjega vojaškega uslužbenca, ki se izobražuje za zdravnika. Na selektivnem letenju imamo še 14 kandidatov za štipendiste za vojaške pilote. Kadrovske štipendije Ministrstva za obrambo so trenutno med najvišjimi štipendijami, ki se izplačujejo v Republiki Sloveniji.

Obstoječe številčno stanje in tudi trendi za naprej nam omogočajo doseganje ključnih ciljev pri razvoju in modernizaciji Slovenske vojske.