Skoči do osrednje vsebine

Slovenščina na INALCO

Univerza Inalco ponuja več tečajev slovenščine, prijave nanje so še vedno odprte. Informativna stojnica bo v ponedeljek, 25. septembra, od 12. do 15. ure na Inalco.

Tečaj Passport je "à la carte" tečaj, ki vam omogoča udeležbo na 1 do 8 različnih predavanjih. Gre za tedenske ure, ki večinoma trajajo 60 minut in potekajo ves semester (13 tednov). Izberete lahko ure v prvem ali drugem semestru ali pa jih razporedite v dva semestra. Nekatere ure slovenščine lahko opravljate tudi s študijem na daljavo. Več informacij o tečaju.

Diploma znanja slovenskega jezika 1. bolonjske stopnje

Dodiplomski študij slovenskega jezika in civilizacije na INALCO kot del univerzitetnega študija. Diploma iz slovenščine je namenjena vsem, ki iščejo začetni študij, pa tudi tistim, ki želijo dopolniti kak drug študij, ki so ga opravljali prej ali vzporedno. Raven je namenjena popolnim začetnikom. Predhodno znanje jezika ni potrebno. Več informacij o programu.

DLC v slovenščini

DLC (Diploma Langue et Civilisation) je štiriletni program (DLC 1, 2 in 3 ustrezajo letnikom L1, L2 in L3, DLC 4 pa stopnji M1 in je sestavljen iz jezikovnih predmetov, ki jih dopolnjujejo nekateri civilizacijski predmeti). Za vsako leto študija se podeli diploma: DLC 1, 2, 3 in 4. Ta tečaj je namenjen predvsem osebam, ki ne želijo pridobiti nacionalne diplome. Omogoča poglobljeno učenje slovenščine ter pridobivanje temeljitega znanja o Sloveniji in njeni kulturi. Nekatera predavanja slovenščine je mogoče opravljati tudi na daljavo. Več informacij o programu DLC.

 

Prijave so še vedno odprte!

 

Več informacij bo na voljo na promocijski stojnici v ponedeljek, 25. septembra, od 12. do 15. ure v dvorani v 2. nadstropju na INALCO (65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris).

Kaja Dolar dolar.kaja@gmail.com

Petra Seitl petra.seitl@gmail.com