Skoči do osrednje vsebine

Uredba o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave

Uredba o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. Priprava uredbe je bila potrebna, ker je pristojnost za izdajo podzakonskega akta prešla iz dotlej pristojnega ministra na vlado. Vsebinska ureditev se z uredbo spreminja in dopolnjuje le v manjšem obsegu glede na pravilnik.

V Uradnem listu Republike Slovenije je bila objavljena Uredba o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave, ki jo je izdala Vlada Republike Slovenije (vlada) na seji 13. septembra 2023. Z dnem uveljavitve te uredbe (petnajsti dan po objavi) se preneha uporabljati Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave. Vsebinska ureditev se s to uredbo spreminja in dopolnjuje le v manjšem obsegu glede na pomanjkljivosti ureditve navedenega pravilnika, kot so bile zaznane pri njegovem izvajanju v praksi in sicer predvsem v postopkih nadzora. Namen vsebinskih sprememb je dosedanjo ureditev dodatno izboljšati na način, da bo za uporabnike oziroma naslovljence tega predpisa bolj jasna in lažja za uporabo ter hkrati preglednejša za potrebe kasnejšega nadzora s strani pristojnega inšpektorja. Vsebinske izboljšave v tej uredbi (glede na pravilnik) so omejene glede na možnosti oziroma vsebino sedaj veljavnega Zakona o informacijski varnost (ZInfV). Ker se je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o informacijski varnosti iz leta 2021 spremenila pristojnost za izdajo tega podzakonskega predpisa, ki je glede na spremenjeni tretji odstavek 17. člena ZInfV prešla iz dotlej resorno pristojnega ministra na vlado, je bilo treba spremeniti obliko predpisa iz pravilnika v uredbo.