Skoči do osrednje vsebine

Sofinanciranje pouka maternih jezikov za otroke drugih narodnosti

Ministrstvo je šole povabilo k oddaji prošenj za sofinanciranje dopolnilnega pouka maternih jezikov za otroke drugih narodnosti.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje že vrsto let podpira izvajanje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti v osnovnih in srednjih šolah. S to dejavnostjo ministrstvo nadaljuje tudi v šolskem letu 2023/24. 

Dopolnilni pouk izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, ki na ministrstvo naslovi vlogo za sofinanciranje dopolnilnega pouka. Minister za vzgojo in izobraževanje na podlagi bo na podlagi vloge izdal sklep, s katerim se določi sofinanciranje dopolnilnega pouka. Sredstva za sofinanciranje dopolnilnega pouka v posameznem šolskem letu se dodelijo v enkratnem znesku.

Vzgojno-izobraževalne zavode vabimo, da v skladu s pogoji čim prej oziroma najkasneje do 31. januarja 2024 pošljejo izpolnjene vloge na ministrstvo.