Skoči do osrednje vsebine

Zbiramo informacije o interesu slovenskih podjetjih v tujini za boljše povezovanje s tujimi trgi

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je začelo z izvajanjem pilotnega projekta "Mapiranje slovenskega gospodarstva", s katerim želi spodbuditi povezovanje slovenskih podjetij s tujimi gospodarstvi in prenos dobrih poslovnih praks. Projekt je v pilotni fazi in je narejen za gospodarsko povezovanje z Nemčijo. Podjetja vabimo k izpolnjevanju spletnega vprašalnika do 21. septembra.

Skozi dejavnosti ministrstva in mednarodne obiske se je že večkrat pokazala potreba po okrepitvi sodelovanja tako med državami kot tudi med slovenskimi podjetji in tujimi partnerji. Tako je bilo tudi ob zadnjem obisku Nemčije, ko so predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport obiskali različna priznana podjetja, kot so Porsche, BMW, ADAC, in pospeševalnike, kot so UnternehmerTUM, InsurTech München in druge. Zato se je ministrstvo odločilo izvesti pilotni projekt, ki bi omogočil vpogled v interes slovenskih podjetjih za sodelovanje na tujih trgih, s ciljem še večjega vključevanja in povezovanja slovenskih podjetij s temi trgi.

Na podlagi kratkega anketnega vprašalnika bo ministrstvo pridobilo osnovne informacije o interesih posameznih podjetij glede povezovanja in sodelovanja z nemškim gospodarstvom in področjih, na katerih podjetja iščejo priložnosti. Anketa je namenjena vsem podjetjem, tako zagonskim kot uveljavljenim, ne glede na velikost ali panogo.

Zato vsa zainteresirana podjetja vljudno vabimo, da do 21. septembra 2023 izpolnijo anketni vprašalnik, ki je dostopen na spletni povezavi Mapiranje slovenskega gospodarstva.

Ministrstvo bo pridobljene informacije analiziralo ter izdelalo »mapo« slovenskega gospodarstva, ki bo služila kot orodje za lažje povezovanje slovenskega gospodarstva s tujimi trgi. Prijavljena podjetja bo ministrstvo povabilo k različnim aktivnostim, prva podjetja bodo vključena že v naslednjih mesecih, ko načrtujemo srečanja in udeležbo na poslovnih dogodkih v Nemčiji.

Nemčija je glavna slovenska gospodarska partnerica. Že dolga desetletja je najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Slovenije. Zvezna dežela Baden-Württemberg s 3,36 milijarde evri predstavlja skoraj četrtino (23,3 %) celotne slovenske blagovne menjave z Nemčijo, ki ji sledi Bavarska s 3,35 milijarde evri.

Ministrstvo pričakuje pozitiven odziv in v primeru uspešne izvedbe pilotnega projekta, bo projekt razširilo tudi na druge države, s katerimi Slovenija gospodarsko sodeluje.