Skoči do osrednje vsebine

Javna razprava o predlogu novele Uredbe o sevalnih dejavnostih

Na Upravi za jedrsko varnost smo pripravili predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o sevalnih dejavnostih.

Pripravljene spremembe se nanašajo na informiranje potrošnikov v zvezi s predmeti splošne rabe. To so predmeti, v katere se namenoma vgradi radionuklid zaradi tega, da se premetu splošne rabe dodajo določene lastnosti kot so svetilnost, trdnost, ipd. Tak predmet je v prosti prodaji in dostopen potrošnikom. Varnost in zdravje potrošnikov sta zagotovljena preko zasnove samega predmeta splošne rabe in niso potrebni posebni ukrepi varstva pred sevanji med uporabo takih predmetov. S spremembami uredbe se bolj podrobno ureja označevanje takih predmetov oziroma informiranje potrošnikov.

S spremembo uredbe se tudi bolj podrobno pojasnjuje izdajanje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnost prevažanja radioaktivnih snovi, kadar je za tako prevažanje potrebno pridobiti dovoljenje tako Uprave za jedrsko varnost kot tudi Uprave za varstvo pred sevanji.

V uredbi se popravljajo še manjše nedoslednosti, ugotovljene med njenim izvajanjem od leta 2018.

Besedilo sprememb uredbe je objavljeno na spletni strani e-demokracije.

Vaše pripombe, predloge in pobude nam prosimo pošljite do 14. oktobra 2023 na naslov gp.ursjv@gov.si ali igor.osojnik@gov.si po možnosti v obliki »sledi spremembam«.

Po zaključeni javni razpravi se bomo do vseh pridobljenih pripomb, predlogov in pobud opredelili ter jih sporočili predlagateljem.