Skoči do osrednje vsebine

Pred oddajo 2. zahtevka za plačilo vlada o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost

Vlada se je pred oddajo drugega zahtevka za plačilo sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost seznanila s Poročilom o uresničevanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki vsebuje podatke o izpolnjevanju mejnikov in ciljev po posameznih obrokih. Obravnavala je tudi finančno izvajanje načrta.

Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (URSOO) bo predvidoma do konca tega tedna v imenu vlade v Bruselj posredoval drugi zahtevek za plačilo, ki bo sestavljen iz drugega in tretjega obroka za nepovratna sredstva ter prvega obroka za posojila. Pristojna ministrstva ocenjujejo, da je izpolnjenih vseh 44, z obroki povezanih, mejnikov in ciljev, ki so pogoj za plačilo sredstev.

 Vrednost zahtevka za plačilo v tem trenutku še ni znana, saj vzporedno z oddajo zahtevka poteka tudi proces odobritve predloga spremembe NOO s strani evropskih institucij. V spremembi NOO vlada zaradi znižanja razpoložljivih nepovratnih sredstev in drugih objektivnih okoliščin predlaga, da se iz načrta umakne oziroma finančno prilagodi nekatere načrtovane ukrepe. S tem se iz načrtovanih obrokov za plačilo predlaga črtanje ali zamik izpolnitve nekaterih mejnikov oziroma ciljev v kasnejše obroke. Kako bo to vplivalo na višino plačila drugega zahtevka za plačilo, ki že upošteva predlagane spremembe, bo znano s spremembo izvedbenega sklepa, s katerim bo Svet Evropske unije odobril oceno Evropske komisije glede predlagane spremembe slovenskega načrta za okrevanje in odpornost.

 V nadaljevanju se je vlada seznanila s finančnim izvajanjem NOO. Od 1,49 milijarde razpoložljivih nepovratnih sredstev mehanizma je Slovenija za izvedbo ukrepov NOO prejela 281 milijonov evrov iz evropskih sredstev za okrevanje in odpornost (predplačilo in prvi obrok nepovratnih sredstev), do konca julija 2023 pa je bilo končnim prejemnikom iz državnega proračuna za že izvedene projektne aktivnosti izplačanih 243 milijonov evrov. Največ sredstev so v letu 2023 prejeli končni prejemniki, ki svoje projekte izvajajo v okviru ukrepov Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. V celotnem obdobju pa je bilo največ sredstev izplačanih za izvajanje naložbe Ministrstva za infrastrukturo za povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture.