Skoči do osrednje vsebine

Invazivne tujerodne vrste vse večja in draga grožnja po vsem svetu

Medvladna platforma za biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve (IPBES) v novem poročilu potrjuje, da so invazivne tujerodne vrste velika grožnja naravi in storitvam, ki jih narava nudi ljudem in kvaliteti njihovega življenja. Več kot 3.500 izmed 37.000 tujerodnih vrst, ki jih je človek vnesel z različnimi dejavnostmi, predstavlja globalno grožnjo naravi, gospodarstvu, prehranski varnost in zdravju ljudi.

»Poročilo IPBES o invazivnih tujerodnih vrstah je dragoceno orodje za oblikovalce politik v času prizadevanj za uresničitev globalnih zavez glede biotske raznovrstnosti. Dokument potrjuje, da je EU z uredbo o invazivnih tujerodnih vrstah na pravi poti, da se spopade z grožnjo biotski raznovrstnosti, pri čemer se z evropskima programoma Obzorje Evropa (Horizon Europe) in Skupno raziskovalno središče (Joint Research Centre) zapolnijo tudi raziskovalne vrzeli. K nadaljnjemu ukrepanju smo se zavezali z ambicioznim ciljem v strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030,« je ob objavi novega poročila dejal evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius.

Invazivne tujerodne vrste in njihovi vplivi po vsem svetu hitro naraščajo in bodo po napovedih naraščali tudi v prihodnosti. Negativne vplive invazivnih tujerodnih vrst bi lahko zmanjšali s tesnejšim sodelovanjem in usklajevanjem med sektorji in državami ter s celostnim upravljanjem.

Več informacij: