Skoči do osrednje vsebine

Inovativnost v obvladovanju psihosocialnih tveganj

Ekipa projekta Inovativen.si Ministrstva za javno upravo to jesen pripravlja maraton dogodkov (brezplačna predavanja in delavnice) pod skupnim imenom Pozitivni september, ki so namenjene dvigu psihološke varnosti, kreativnosti, učinkovitosti ter boljšemu obvladovanju psihosocialnih tveganj za varstvo in zdravje pri delu.

Na sliki je doprsna podoba državnega sekretarja Trbiča, ki stoji pred panojem z napisom Inovativen

Državni sekretar Jure Trbič | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

Skupaj s Pozitivno psihologijo za boljše življenje, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zbornico zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov se je ekipa Inovativen.si pridružila že 8. maratonu pozitivne psihologije, v okviru katerega danes na Brdu pri Kranju poteka celodnevna konferenca z naslovom Kreativno obvladujmo psihosocialna tveganja za varnost in zdravje pri delu. Udeležence konference je nagovoril tudi državni sekretar Ministrstva za javno upravo (MJU) Jure Trbič.

Kot je poudaril državni sekretar Trbič, gre za temo, ki se dotika vseh nas. »V današnjem hitro spreminjajočem se svetu so kreativnost in inovativnost ključnega pomena za uspeh vsakega podjetja, organizacije. In prav psihofizično varstvo igra ključno vlogo pri ustvarjanju okolja, v katerem lahko zaposleni razvijajo svoj polni potencial. Le zadovoljni, zdravi in motivirani zaposleni so sposobni prispevati k inovativnim rešitvam in ustvarjalnim idejam«, je dejal državni sekretar ter spregovoril o kreativnem obvladovanju tveganj, pri čemer je ključno razmišljanje izven ustavljenih okvirjev.

Namesto, da bi se osredotočali samo na zmanjševanje negativnih vplivov, je bolje poiskati nove načine, kako ustvariti okolje, ki spodbuja odpornost, proaktivnost, sodelovanje med zaposlenimi ter jih motivira. Kreativno obvladovanje psihosocialnih tveganj je pristop, ki vključuje vse deležnike. To pomeni aktivno poslušanje zaposlenih, njihovo vključevanje v procese odločanja in oblikovanje prilagodljivih rešitev, ki izhajajo iz njihovih izkušenj in potreb. Pri tem pa ima ključno vlogo tudi vodstvo in sicer pri ustvarjanju kulture, ki spodbuja odprt dialog, inovativnost ter razumevanje, da zdravje in dobro počutje zaposlenih nista le stvar posameznika, temveč skupnega interesa.

Inovativnost v obvladovanju psihosocialnih tveganj nam lahko prinese konkurenčno prednost. S tem, ko se osredotočamo na ustvarjanje pozitivnih delovnih okolij, izboljšamo varnost in zdravje zaposlenih, hkrati pa tudi spodbujamo kreativnost, produktivnost ter celo povečujemo zvestobo zaposlenih organizaciji.

V okviru projekta Inovativen.si deluje inovacijska skupnost, katere poslanstvo je povezovanje javnih uslužbencev, ki si želijo delati kreativno in bolje. Srečanja skupnosti potekajo enkrat mesečno, posveča pa se tematikam, ki spodbujajo kreativno razmišljanje in kreativno reševanje izzivov ter zagotavljanje znanja in kompetenc zaposlenih za drugačen način dela.

Na današnji konferenci bodo poleg državnega sekretarja Ministrstva za javno upravo Jureta Trbiča nastopili tudi Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Dan Juvan, državni sekretar Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, nag. Nastja Mulej iz gibanja Pozitivna psihologija za boljše življenje, Dr. Simon Brezovar, klinični psiholog, Sandra Naka, medicinska sestra, psihoterapevtka in supervizorka, Marko Podgornik Verdev iz podjetja Micro+Polo, Dr. Matej Černe, izredni profesor za menedžment in organizacijo, Dr. Borut Škodlar, psihiater in Polona Požgan, trenerka komunikacije in javnega nastopanja.

Omenjena predevanja bodo »v živo« na voljo na enem izmed kanalov Pozitivne psihologije:

https://www.youtube.com/c/Pozitivnapsihologijazaboljsezivljenje

https://www.facebook.com/pozitivnapsihologijazaboljsezivljenje

https://www.linkedin.com/showcase/pozitivna-psihologija-za-boljse-zivljenje/