Skoči do osrednje vsebine

Forum Mobilnost ZA ustvarjalnost

Motovila je v sodelovanju s partnerji 12. septembra v Cankarjevem domu v Ljubljani organizirala mednarodni forum z naslovom Mobilnost ZA ustvarjalnost. Z domačimi in tujimi strokovnjaki so razpravljali o trajnostni in pravični mobilnosti v kulturi.

Pomemben element umetniške dejavnosti, posebno poklicne, je tudi mobilnost. Ob tem pa je nujno, da se zavemo vpliva na okolje. Sistemski in medresorski pristop k podnebnim spremembam je zato nujen. Vendar stroški, povezani z zeleno mobilnostjo za predstavnike kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, predstavljajo veliko obremenitev. Organizatorji foruma so se skupaj s slovenskimi in mednarodnimi strokovnjaki spraševali o tem, kako naj spodbujamo trajnostno in odgovorno mobilnost, hkrati pa ne stigmatizirati, diskriminirati ali izključevati udeležencev iz odmaknjenih, obrobnih in infrastrukturno šibkejših okolij. Govorili so o tem, kako prilagoditi naše načine in razloge za mobilnost, ter kako je kulturni sektor lahko odporen, kako naj se prilagaja in prispeva k blaženju podnebnih sprememb.

V uvodnem nagovoru je zbrane pozdravila tudi vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje dr. Sonja Kralj. "Poleg odprtega pogleda v svet in radovednosti, ki je pogosto prva spodbuda ustvarjalnosti, je prav mobilnost predpogoj za iskreno izmenjavo mnenj, za skupno rast tistega, ki prinaša, in tistega, ki sprejema, za spoštljiv poklon umetnosti, drugačnosti, za vabilo k soustvarjanju. Mobilnost v umetnosti je obet za širitev obzorij in utrjevanje mostov."  Kljub temu da smo tako v Sloveniji, na Ministrstvu za kulturo, kakor na ravni Evropske unije že naredili nekaj pravih korakov, pa se zavedamo, da to ne bo dovolj. "K ugotovitvi, da brez kulture ni demokracije, lahko pristavimo, da se tudi razcvet raznolikosti kulturnih izrazov brez mobilnosti ne more zgoditi. Prilagoditi pa se moramo razmeram in sprejeti ukrepe v podporo trajnostni in pravični mobilnosti. Nekateri koraki v pravo smer so že bili storjeni. Evropska komisija je lani začela izvajati široko shemo Kultura premika Evropo (angleško Culture Moves Europe), v okviru katere omogoča dodatne finančne spodbude tistim, ki pri izmenjavah izbirajo trajnostne načine prevoza," je še poudarila dr. Sonja Kralj.

Na spletni strani Motovile se lahko podrobneje seznanite s programom in gosti foruma Mobilnost ZA ustvarjalnost.

Motovila je dogodek organizirala v sodelovanju s Cankarjevim domom, touring artists, On the Move, Centrom Ustvarjalna Evropa (CED) Madžarska in drugimi partnerji. Forum Mobilnost ZA ustvarjalnost je sofinancirala Evropska unija.