Skoči do osrednje vsebine

Začetek 54. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice

Danes se v Ženevi začenja 54. redno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice (Svet). Slovenija bo skupaj s še nekaterimi državami vložila resoluciji o svetovnem programu za izobraževanje za človekove pravice in o človekovih pravicah starejših.

Na tokratnem zasedanju bo Svet obravnaval tako vsebinska vprašanja kot stanje človekovih pravic v nekaterih državah.  Na tematskih področjih bodo med drugim obravnavane človekove pravice starejših, domorodnih ljudstev, pravica do izobraževanja in izobraževanje za človekove pravice, pravica do zasebnosti v digitalni dobi, vprašanje smrtne kazni, prisilna izginotja in vprašanje rasne diskriminacije.

Slovenija bo na zasedanju skupaj z drugimi državami članicami Platforme za izobraževanje za človekove pravice, v kateri so še Brazilija, Kostarika, Italija, Maroko, Filipini, Senegal in Tajska, vlagala resolucijo o Svetovnem programu za izobraževanje za človekove pravice. Skupaj z Argentino in Brazilijo pa bo Slovenija vložila resolucijo o človekovih pravicah starejših, ki bo temeljila na novem poročilu neodvisne izvedenke za človekove pravice starejših, katerega osrednja tema je nasilje, zloraba in zanemarjanje starejših. Na področju pravic starejših bo sodelovala tudi v interaktivnem dialogu z neodvisno izvedenko Sveta za to področje. Sodelovala bo še v razpravah o vpenjanju vidika spola v delovanje OZN in o pravici do čiste vode in sanitarij.

Zasedanje SČP se bo zaključilo 13. oktobra 2022. Slovenija v vlogi opazovalke sodeluje na razpravah in pogajanjih, samostojno in v sodelovanju z drugimi državami vlaga resolucije in predstavlja skupne izjave. Pomembno pa je tudi sodelovanje s predstavniki civilne družbe.