Skoči do osrednje vsebine

Tretja seja Sveta za ekološko kmetovanje in trajnostno proizvodnjo hrane

Ministrica Irena Šinko se je pretekli petek udeležila 3. seje Sveta za ekološko kmetovanje in trajnostno proizvodnjo hrane.

Člani Sveta za ekološko kmetijstvo na seji

Ministrica Irena Šinko na 3. seji Sveta za ekološko kmetijstvo | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je uvodoma predstavilo podatke o vključenosti kmetijskih gospodarstev (KMG) v ekološko kmetovanje za leto 2022 ter prve podatke o številu KMG in obsegu površin, ki so v okviru zbirne vloge za leto 2023 uveljavljala plačila za ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje. V letu 2022 je bilo v kontrolo ekološke pridelave prijavljenih 3.786 kmetijskih gospodarstev.

V nadaljevanju so člani razpravljali o nalogah tega Sveta in so se strinjali, da so naloge, ki so zapisane v Sklepu o ustanovitvi Sveta za ekološko kmetovanje in trajnostno proizvodnjo hrane in imenovanju članov, ustrezne. Dogovorili so se, da se na prihodnji seji predstavita konzervirajoče kmetijstvo in biodinamično kmetijstvo.

Na seji so se člani sveta seznanili s predlogom predsednika Sveta o sklenitvi kodeksa zavez za več ekoloških živil v trgovskih verigah in ostalih ponudnikov ekološke hrane. Takšen kodeks v Sloveniji namreč še ne obstaja. Predlog o kodeksu zavez je mišljen za več domačih, slovenskih ekoloških živil v trgovski verigi. Svet bo o tem razpravljal tudi v prihodnje. Ob tem je bil podan še predlog o znižanju stopnje DDV za ekološka živila in lokalno pridelana živila. MKGP je predlog podprl.

Nadalje je bil obravnavan zakonodajni predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o rastlinah, pridobljenih z nekaterimi novimi genomskimi tehnikami (NGT), ter živilih in krmi ter o spremembi Uredbe (EU) 2017/625. Čeprav je v predlogu uredbe predlagano, da so NGT v ekološkem kmetijstvu prepovedane, imajo člani Sveta določene pomisleke. MKGP je člane Sveta seznanil z ustanavljanjem strokovne delovne skupine za podporo pri oblikovanju stališča RS k predlogu Uredbe. Ministrica Irena Šinko je pojasnila, da je ta predlog za Španijo, ki trenutno predseduje Svetu EU prioriteta, in da je v dosedanjih prvih razpravah Slovenija zastopala previdnostno načelo pri obravnavi NGT. Svet se bo k tej temi vrnil na eni od prihodnjih sej.

Člani Sveta za ekološko kmetovanje in trajnostno proizvodnjo hrane so: Denis Rusjan (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani), Simon Golob (Čebelarska zveza Slovenije), Martina Bavec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru), Roman Žveglič (predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije), Sašo Obolnar (Mreža Plan B za Slovenijo), Matej Kline (Permakulturni inštitut Maribor), Florjan Peternel (Sindikat kmetov Slovenije), Mija Lapornik (Trgovinska zbornica Slovenije), Brigita Golob (Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin), Marko Slavič (podjetje Vila Natura d.o.o.), Tatjana Zagorc (GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij), Katja Temnik (Zeliščni vrt Majnika), Mateja Škrl Kocijančič (Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije), Mihael Kasaš, (Združenje Demeter Slovenije), Anja Mager (Zveza slovenske podeželske mladine), Aleš Fister, (Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije), Anja Bolha (Zveza potrošnikov Slovenije) in Jožica Polajžer (Zadružna zveza Slovenije).