Skoči do osrednje vsebine

Dr. Švarc Pipan na konferenci v Rigi: »Slovenija je odločna zagovornica mednarodnega pravnega reda«

Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan se je na povabilo latvijske pravosodne ministrice in generalne sekretarke Sveta Evrope udeležila konference pravosodnih ministrov Sveta Evrope v Rigi. Cilj razprave je podpora reformam ukrajinskega pravosodnega sistema in ponovni vzpostavitvi mednarodnega pravnega reda z zagotavljanjem celovite odgovornosti Ruske federacije za agresijo na Ukrajino.

V okviru razprave o podpori ukrajinskemu pravosodnemu sistemu v času vojne in med povojno obnovo, vključno s preiskavo ruskih vojnih zločinov, je ministrica dr. Švarc Pipan poudarila, da Slovenija v celoti podpira vsa prizadevanja ukrajinskih oblasti pri preiskovanju in pregonu zločinov, storjenih med vojno. Slovenija bo še naprej sodelovala in pomagala tako na nacionalni ravni kot v okviru EU, Sveta Evrope in drugih multilateralnih pobud, povezanih s tovrstnimi prizadevanji.

»Slovenija je odločna zagovornica mednarodnega pravnega reda,« je poudarila ministrica in dodala, da je najprimernejši način za zagotovitev pravičnosti uporaba obstoječih, splošno priznanih mehanizmov mednarodnega kazenskega prava. Hkrati je izrazila zavedanje, da trenutni mednarodni okvir ne zadostuje za kaznovanje odgovornih za zločin agresije, storjen proti Ukrajini. Zato Slovenija podpira prizadevanja za vzpostavitev mehanizma, ki bo omogočal preiskave, pregone in sojenja za to kaznivo dejanje.

Ministrica dr. Švarc Pipan je tudi povabila države k podpisu nedavno sprejete Ljubljansko-haaške konvencije (Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu kaznivih dejanj genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in drugih mednarodnih hudodelstev) februarja prihodnje leto v Haagu.

Ob koncu konference v Rigi je bila sprejeta politična izjava ministrov za pravosodje Sveta Evrope z naslovom »Na poti do pravice za Ukrajino: spodbujanje odgovornosti, ponovna združitev otrok z njihovimi družinami in podpora odpornosti njenega pravosodnega sistema«.

Skupinska slika udeležencev konference
1 / 4