Skoči do osrednje vsebine

Obnova in tretja razvojna os ključni za okrevanje in razvoj gospodarstva Koroške

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han se je udeležil Gospodarskega foruma koroške regije 2023 v organizaciji območnih gospodarske in obrtne zbornice ter Občine Radlje ob Dravi. Sodeloval je v razpravi o povezljivosti in konkurenčnih pogojih Koroške. Poleg nujnosti čimprejšnje obnove gospodarstva po poplavah je izpostavil pospešitev izgradnje tretje razvojne osi.

Minister Han s sogovorniki na odru pred občinstvom
1 / 2

Koroška regija je ena od regij, ki so bile močno prizadete zaradi nedavnih poplav. Zato je imel letošnji forum še toliko večjo težo v luči razprave o ukrepih za obnovo tamkajšnjega gospodarstva in njegov razvoj ter razprave o prihodnosti regije. Nujno je najprej poskrbeti za sanacijo škode in obnovo osnovne infrastrukture ter vodotokov, ki bo temeljila na sistemskih dolgoročnih rešitvah.

Minister Matjaž Han je kot nujno izpostavil ureditev cestne infrastrukture in izgradnjo tretje razvojne osi: »Koroška ne more zadihati zaradi cest in slabih prometnih povezav. Temu je treba dati prednost.« Poleg stabilnega in predvidljivega poslovnega okolja je za konkurenčnost regije namreč izrednega pomena tudi dobra povezljivost.

Zgodovina jasno kaže, da so se bolj intenzivno razvijala tista območja in mesta, ki so bila na križišču trgovskih poti, tako kopenskih kot pomorskih. Minister Han je izpostavil, da sta gospodarska obnova in izgradnja tretje razvojne osi ključnega pomena za prihodnji uspeh koroške regije. Poudaril je, da je izgradnjo te pomembne infrastrukture treba pospešiti, da bi zagotovili boljšo povezljivost in konkurenčne pogoje za gospodarstvo in prebivalce Koroške regije. Na eni strani je povodenj kratkoročno še poslabšala že tako slabo prometno sliko Koroške, hkrati pa ponudila priložnost za hitrejše umeščanje in izgradnjo prepotrebne tretje razvojne osi.

Odziv gospodarskega foruma in zbranih na ukrepe in pomoč države je bil zelo dober, minister pa je pohvalil tudi hiter odziv in tvorno sodelovanje vseh zbornic.

Kratkoročni celoviti ukrepi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport so usmerjeni v ohranjanje delovnih mest, zagotavljanje likvidnosti gospodarstva in v povračila škode, da bodo podjetja lahko le-to čim prej sanirala in zagnala poslovanje. Ministrstvo pričakuje še kar nekaj vlog za oceno škode – tudi s strani koroških podjetij, saj je bilo koroško gospodarstvo bilo poleg savinjskega najbolj prizadeto. Nekatera podjetja, ki so bila najbolj oškodovana, še niso oddala ocene, ministrstvo jih zbira do 20. septembra. Vlog za predplačila je prispelo nekaj manj kot 800, ministrstvo pa si prizadeva, da bo pomoč prizadetim podjetjem v obliki predplačil izplačana v najkrajšem možnem času, še v septembru.