Skoči do osrednje vsebine

Načrtovano financiranje znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti v letu 2024

Znanstvenoraziskovalna in inovacijska dejavnost sta ključni za razvoj slovenske družbe, zato z veseljem ugotavljamo, da so sredstva, načrtovana za znanost in inovacije v letu 2024 višja, kot kadarkoli prej.

Ob tem poudarjamo, da prvič k področju raziskav in inovacij pristopamo kot celotna vlada. Tako nam je v pogovorih z drugimi resorji uspelo zagotoviti sredstva, ki jih bodo le-ti namenili področju raziskav in inovacij, v precejšnjem delu tudi prek novoustanovljene Javne agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

Poleg porasta financiranja iz medresorskega sodelovanja se pričakuje tudi nova sredstva iz kohezijskih skladov ter načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki prav tako pomenijo dodatne vire financiranja za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost.

Proračun RS za leto 2024 je bil sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 150/22, dne 2. 12. 2022. Predlog razdelitve sredstev za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost je pripravljen ob upoštevanju razreza proračunskih izdatkov spremembe proračuna za leto 2024, Predloga proračuna RS za leto 2025 (Sklep Vlade RS, št. 41003-8/2023/5, z dne 10. 7. 2023) ter skladno z nujnimi prilagoditvami, ki so posledica ponovne uveljavitve fiskalnega pravila in naravnih ujm, ki so Slovenijo in njene državljane prizadele v zadnjih mesecih.

Stabilno financiranje bo skladno z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) naraslo za dodatnih 7,5 milijona evrov (30% celotne rasti proračunske postavke), torej za 3% (od izhodiščnih 225 milijonov evrov v letu 2023 na 232 milijonov evrov v letu 2024). Tudi v letu 2024 bodo raziskovalne organizacije, prejemnice stabilnega financiranja, prejele razvojni steber v višini 13,1 milijona evrov.

Zaradi vseh nedavnih dogajanj je rast integralnih sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost za leto 2024 manjša od pričakovane in napovedane s proračunom iz julija 2022. Takrat spremenjene okoliščine niso mogle biti identificirane in vključene v proračunsko načrtovanje. Posledično bodo potrebne nekatere prilagoditve objavljenih razpisov (na primer izbori na tekočih razpisih za projekte in opremo bodo sledili razpoložljivim sredstvom in ne bodo v celoti realizirani v objavljeni višini sredstev) ter delne prilagoditve količine in raznolikosti načrtovanih ukrepov ARIS za leto 2024, pri čemer ostaja absolutna prioriteta zagotavljanje stabilnosti financiranja.

Zaradi nezadostne rasti proračunskih sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, bomo rast, kot je razvidno iz tabel, omogočili s sredstvi drugih ministrstev, sredstvi evropske kohezijske politike in Načrta za odpornost in okrevanje. Obvezno zakonsko rast, skladno z ZZrID v 2024, bomo z omenjenimi dodatnimi sredstvi presegli za okoli 90 milijonov evrov. Dejstvo je, da višina teh skupnih sredstev še nikoli v zgodovini samostojne Slovenije ni bila zagotovljena v tako velikem obsegu.

Verjamemo, da bomo na novo pot stopili skupaj, s ciljem opolnomočiti slovensko družbo pri njenem nadaljnjem razvoju. Veselimo se konstruktivnega sodelovanja, še posebej v ključnih elementih razvoja znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema, ki bo v naslednjem letu osredotočen predvsem na koncept odprte znanosti v procesih izvolitev raziskovalk in raziskovalcev ter evalvacijske postopke za izvedbo variabilnega financiranja, skladno s 25. členom ZZrID.

Sredstva integralnega proračuna Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Finančni okvir za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (v evrih):

Sredstva integralnega proračuna MVZI Rebalans 2023 Predlog FN 2024 v okviru potrjenih limitov na Vladi RS Predlog FN 2025 v okviru potrjenih limitov na Vladi RS
SKUPAJ 377.142.469 400.784.231 436.838.761

Sredstva EKP, Sklada za pravičen prehod in NOO*

Finančni okvir za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost ( v evrih):

Sredstva EKP, Sklada za pravičen prehod in NOO* 2023 2024 2025
SKUPAJ 58.604.158 101.119.030 166.382.704

Opomba: Sredstva EKP so načrtovana v skladu z INP21-27 pri MKRR, sredstva NOO do leta 2026 so v načrtovanju pri URSOO.

Sredstva drugih ministrstev

Finančni okvir za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (v evrih):

Sredstva drugih ministrstev 2024 2025
(podatki o načrtovanih sredstvih pred dokončnim sprejemom proračuna in načrtovana sredstva drugih virov – NOO, Sklad za pravičen prehod, EKP)*
SKUPAJ 35.825.600 65.290.100

Opomba: Podatki so posredovani s strani resorjev pred zaključkom proračunskega načrtovanja 2024 in 2025,zato pri sredstvih še lahko pride do sprememb.

Vsa sredstva za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost

Finančni okvir za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost ( v evrih):

Vsa sredstva za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost 2024 2025
SREDSTVA SKUPAJ 537.728.861 668.511.565