Skoči do osrednje vsebine

Minister na obisku podružničnih šol ob začetku šolskega leta

Ministrstvo se zavzema za enakomeren razvoj tako urbanih centrov kot podeželskih predelov. Pomemben doprinos za dosego tega cilja so tudi podružnične šole.

Na območju Šentjurja se trenutno izvajajo različne investicije v šolsko infrastrukturo, ministrstvo pa že aktivno pomaga pri investiciji v Podružnično osnovno šolo Kalobje.

Glavni namen obiska ministra je bil pogovor o solidarnosti. Šole po celotni Sloveniji so pomagale z urgentno pomočjo v letošnjih poplavah v avgustu. Naloga šol danes je, da otroke spodbujajo v izbiro življenjske poti v raznovrstnih poklicih, ki jih potrebuje družba. Na Osnovni šoli Blaža Kocena Ponikva otroke vsak dan spodbujajo, da tudi s prostovoljskim delom pomagajo kot gasilci, reševalci, v civilni zaščiti ter humanitarnih organizacijah. Otroke po vseh šolah usmerjajo v vrsto deficitarnih poklicev, ki jih potrebujemo tako v mestu kot na podeželju.

Beseda na Podružničnih šolah Sladka Gora in Mestinje je stekla o šolski prehrani, kjer bodo vzgojno-izobraževalni zavodi potrebovali dodatno pomoč pri ponudbi brezplačnih kosil za vse otroke. Največji izziv bo najverjetneje širitev šolskih kuhinj, ki bodo po novem ponujale povečano število šolskih kosil. Občine pri širitvah računajo na pomoč države, zato je pomemben tudi neposreden stik s terenom, da do odločevalcev pridejo strokovna mnenja in ažurne informacije, ki so specifične lokalnemu okolju.

Minister je pozdravil še osnovnošolce in zaposlene Osnovne šole Šmarje pri Jelšah, ki je bila poškodovana v nedavnih neurjih, a bodo škodo v naslednjih dneh s pomočjo lokalne skupnosti do konca sanirali. Tudi ta šola se lahko pohvali z več podružnicami, ki so, po navedbah uporabnikov, poglavitne za ohranjanje mladih družin v manjših vaseh.