Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor projektov krepitve podpornega okolja v kulturi v letih 2024–2025

Ministrstvo za kulturo je za leti 2024 in 2025 objavilo javni razpis za izbor projektov, ki vsebinskim mrežam, stanovskim organizacijam in nevladnim organizacijam v kulturi omogoča krepitev kompetenc in razvoj podpornih vsebin za njihovo delovanje. Razpis je odprt do 9. oktobra 2023.

Z današnjim dnem je v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeno besedilo Javnega razpisa za izbor projektov krepitve podpornega okolja v kulturi v letih 2024 in 2025. Razpis je namenjen krepitvi kompetenc in razvoju podpornih vsebin, Ministrstvo za kulturo pa bo predvidoma izbranim prijaviteljem v dveh letih namenilo skupaj 600.000,00 EUR. 

Razpis odgovarja na dolgoletne potrebe kulturnega sektorja po sistemskem razvoju dejavnosti podpornega okolja. V tem smislu gre za nadgradnjo pilotnega razpisa iz letošnjega leta. 

Razpis je razdeljen na štiri sklope. Skladno z Zakonom o nevladnih organizacijah imajo možnost prijave vsebinske mreže. Z razpisom podpiramo nadaljnjo profesionalizacijo dela znotraj stanovskih društev ter prijave omogočamo tudi tistim, ki zastopajo maloštevilčne in s tem toliko bolj deficitarne poklice. Sofinanciranje podpornih projektov nevladnih organizacij v kulturi je razdeljeno na dva sklopa. V okviru prvega bo ministrstvo podprlo večje število manjših projektov, v drugem sklopu pa z večjimi sredstvi bolj obsežne in kontinuirane projekte. S tem bomo prijaviteljem omogočili več fleksibilnosti pri pripravi in prijavi njihovih projektov in večjo medsebojno primerljivost. 

Z razpisom omogočamo do 100 odstotno sofinanciranje projektov. Razpisna sredstva, ki bodo namenjena izbranim projektom, so se glede na tekoče leto skoraj početverila, obdobje za izvedbo projektov pa se je podaljšalo na dve leti. Razpis smo digitalizirali, tako da bodo prijavitelji vloge lahko oddajali prek spletnega obrazca. 

Zainteresirani prijavitelji se lahko o razpisu in prijavi informirajo na inštrukcijah, ki bodo v veliki sejni sobi v pritličju na Ministrstvu za kulturo 15. septembra ob 12.00.

Poziv je bil 8. septembra 2023 objavljen v Uradnem listu.