Skoči do osrednje vsebine

Vlada izdala uredbo o vsebini načrta spodbujanja digitalne vključenosti

Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti predvideva sprejetje načrta spodbujanja digitalne vključenosti, ki ga vlada sprejme za dvoletno obdobje. Z uredbo se uredi podrobnejša vsebina načrta spodbujanja.

Načrt bo vključeval oceno stanja na področju digitalne vključenosti, vključno z analizo o obstoju manj ugodnega položaja posamezne skupine na področju digitalne vključenosti, določitev ciljnih skupin, ki so jim namenjeni ukrepi spodbujanja digitalne vključenosti, določitev ciljne ravni digitalnih kompetenc za določene ciljne skupine, določitev in opis ukrepov spodbujanja digitalne vključenosti za vsako od določenih ciljnih skupin, opredelitev ocenjene višine sredstev, potrebnih za vsako skupino ukrepov za spodbujanje digitalne vključenosti, in določitev kazalnikov učinka za predvidene ukrepe spodbujanja digitalne vključenosti in načinov njihovega spremljanja oziroma merjenja učinkovitosti izvedenih ukrepov.