Skoči do osrednje vsebine

V finančni preiskavi zasežen energent brez plačanih dajatev

Finančna uprava RS je 16. avgusta 2023 v finančni preiskavi zasegla 36.019 litrov plinskega olja, za katerega ni bila plačana trošarina v višini 16.393 evrov.

Finančna preiskava je bila izvedena v sodelovanju s kolegi iz Slovaške in Madžarske v okviru Evropske multidisciplinarne platforme za boj proti kriminalnim grožnjam (angleško European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats – EMPACT), kjer eno od prioritet predstavlja tudi kriminaliteta na področju trošarinskih obveznosti.

Iz Slovaške je bila v cisterni s slovaškimi registrskimi oznakami v Slovenijo napotena pošiljka dejanskega energenta, čeprav je po navedbah v dokumentih šlo za protikorozijsko zaščitno sredstvo (dizajnersko gorivo, pojasnilo spodaj). Pošiljka je bila namenjena slovenskemu prejemniku, ki ne razpolaga z ustrezno infrastrukturo za trgovanje in hrambo energentov, ampak ima pri nas zgolj sedež družbe z nabiralnikom. Tekom preiskave je bilo ugotovljeno, da je bil del pošiljke prečrpan na bencinskem servisu v podzemni rezervoar z oznako za gorivo D2.

Laboratorijska analiza vzorcev, odvzetih pri zasegu, je potrdila sum, da gre za plinsko olje, sicer z vsebnostjo tako imenovanega oxo olja, ki pa se šteje za trošarinski izdelek za katerega ob vnosu v Slovenijo ni bila obračunana trošarina.

Finančna preiskava se nadaljuje, storilec pa bo obravnavan v prekrškovnem postopku. O sumu morebitnih kršitev so bili obveščeni tudi nekateri drugi pristojni organi.

Dodajamo, da v Sloveniji, podobno kot v celotni Evropski uniji, že nekaj časa zaznavamo posebno tipologijo goljufij na področju goriv. Gre za dizajnerska goriva, ko se plinsko olje zmeša z drugimi dodatnimi spojinami tako, da se spremenijo končne fizikalne lastnosti izdelka. Na ta način zmešan izdelek ne zapade v trošarinski režim in se zanj ne plača trošarinskih dajatev, lahko pa se uporablja za pogon. Pri tem pa ne gre zgolj za utajene dajatve, ampak tudi okoljsko problematiko.