Skoči do osrednje vsebine

Minister Jevšek se je v Bruslju sestal z evropsko komisarko Ferreiro

Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek je evropsko komisarko za kohezijo in reforme Eliso Ferreira v Bruslju seznanil z razsežnostmi ujme ter izvedenimi aktivnostmi. Ob tem se je zahvalil za hiter odziv Evropske komisije. Poudaril je, da proces priprave vloge za sredstva Solidarnostnega sklada Evropske unije dobro napreduje in da bo Slovenija vlogo predložila v roku.

Slovenija je takoj pristopila k pripravi vloge za sredstva Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki jo koordinira Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Proces priprave dobro napreduje in Slovenija bo v roku vlogo predložila Evropski komisiji.

»Takoj po katastrofi smo oblikovali in 9. avgusta 2023 že sklicali prvi sestanek Medresorske delovne skupine za pripravo vloge in izvajanje Solidarnostnega sklada Evropske unije (MDS SSEU), saj se zavedamo pomena hitrega in celostnega ocenjevanju posledic škode po katastrofi. Ker je treba škodo po poplavah oceniti v kratkem času, smo se odločili za uporabo mednarodno priznane metodologije PDNA (angleško »Post-Disaster Needs Assessment«), ki bo nadgradila dosedanje uveljavljene nacionalne metodologije za ocenjevanje škode,« je aktivnosti povzel minister Jevšek.

Naravna nesreča, ki je avgusta 2023 prizadela Slovenijo, je zaradi svoje moči in razsežnosti hkrati tudi bistveno vplivala na veliko število projektov, ki so sofinancirani iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020. Ministrstva so zato že pripravila pregled kohezijskih projektov, ki se zaradi učinkov ujme ne bodo zaključeni do konca leta, ko se izteče programsko obdobje 2014-2020. Vlada Republike Slovenije bo na naslednji seji obravnavala spremembe programa za obdobje 2014-2020 s ciljem podpreti nujne interventne ukrepe in zagotoviti 100-odstotno koriščenje 3,4 milijarde dodeljenih sredstev. Na podlagi zbranih podatkov o škodi bo pripravljen seznam projektov za odpravo posledic v naslednjih letih in prilagojen program izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027.

Minister Jevšek je tudi pozval Evropsko komisijo, da nam v čim večji meri svetuje in izkaže prožnost pri izvajanju vseh instrumentov Evropske unije (programi kohezijske politike, načrt za okrevanje in odpornost, Solidarnostni sklad EU itd.), kajti Slovenijo kot relativno majhno državo z omejenimi človeškimi resursi po ujmi čaka zelo zahtevno delo, da odpravi njene posledice in hkrati zagotavlja podporo tudi drugim območjem Slovenije za nadaljnji ekonomski in socialni razvoj.

»Slovenija si prizadeva za hiter odziv na vseh področjih in v tej luči  pričakuje tudi fleksibilnost in razumevanje Evropske komisije,« je zaključil minister Jevšek.

Evropska komisarka Ferreira je izrazila sočutje ob izgubi življenj in vpliva ujme na življenja prebivalcev v prizadetih območij. Zagotovila je, da bo Evropska komisija kot je napovedala predsednica Evropske komisije na obisku nekaj dni po ujmi na voljo Sloveniji za vso pomoč pri pripravi vloge za pridobitev sredstev Solidarnostnega sklada EU in reprogramiranje evropske kohezijske politike.

Minister Jevšek je komisarko Ferreiro povabil v Slovenijo ob zaključevanju programa za obdobje 2014-2020 in ogledu napredka pri obnovi prizadetih območij. Komisarka Ferreira se je zahvalila za povabilo, ki ga je z veseljem sprejela. 

V zaključku sta izrazila prepričanje, da se bo odlično dosedanje sodelovanje med Evropsko komisijo in Slovenijo nadaljevalo tudi v prihodnje.

Minister Jevšek se je v Bruslju srečal tudi s slovenskimi poslanci Evropskega parlamenta, Francem Bogovičem, Milanom Brglezom in Ireno Jovevo. Spregovorili so o aktualnih temah in izzivih.