Skoči do osrednje vsebine

Interesna posvetovalna skupina za sodelovanje pri upravljanju velikih zveri

Na Ministrstvu za naravne vire in prostor (MNVP) se je prvič sestala prenovljena Interesna posvetovalna skupina za sodelovanje pri upravljanju velikih zveri (rjavega medveda, volka, risa).

Ob predstavnikih MNVP so v skupini predstavniki nevladnih organizacij s področja zaščite živali, narave in okolja, Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije, Zveza društev rejcev drobnice Slovenje, Lovske zveze Slovenije, Čebelarske zveze Slovenije ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V okviru interesne posvetovalne skupine MNVP seznanja različne deležnike o vseh aktualnih vsebinah povezanih z velikimi zvermi. Skupina je namenjena tudi širši razpravi in vključevanju različnih pogledov v naloge in ukrepe upravljanja velikih zveri v Sloveniji.

Člani skupine so bili seznanjeni z načinom dela interesne posvetovalne skupine ter dveh aktualnih vsebinah, ki sta bili obravnavani v okviru strokovne posvetovalne skupine meseca junija 2023 - procesom prenove strategije in akcijskega načrta za rjavega medveda ter upravljanjem volka v Alpah in tudi na celotnem območju Slovenije. Na sestanku je potekala konstruktivna razprava, na kateri so bili izraženi različni pogledi na upravljanje velikih zveri.