Skoči do osrednje vsebine

Oprostitev plačila stroškov uporabe storitev centralnega informacijsko komunikacijskega sistema

2. septembra 2023 je začel vejati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, s katerim so uporabniki storitev HKOM, ki po 74. a členu Zakona o državni upravi storitev pridobijo in uporabljajo proti plačilu, oproščeni plačila stroškov uporabe storitev HKOM za čas od 4. avgusta do 31. decembra 2023.

Do oprostitve so upravičeni tisti uporabniki, katerim je bilo premično ali nepremično premoženje poškodovano ali uničeno v poplavah in plazovih.

Ker na ministrstvu ne razpolagamo z informacijo o gmotnem stanju posameznih uporabnikov, ki so utrpeli škodo, smo jih pozvali k predložitvi izjave, s katero se izrekajo o nastali škodi. Na podlagi podane izjave jim bomo stornirali račun za mesec avgust ter jih za obdobje upravičenosti oprostili plačila storitve.