Skoči do osrednje vsebine

Minister za vzgojo in izobraževanje sprejel redno letno poročilo zagovornika načela enakosti

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darju Feldi predstavil delo Zagovornika iz leta 2022. Na delovnem srečanju sta pozornost namenila nekaterim primerom ugotovljene diskriminacije in napredku pri zagotovitvi dostopnosti izobraževanja za gibalno in senzorno ovirane učence in dijake.
Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda med predajo poročila s strani zagovornika načela enakosti g. Mihe Lobnika

Zagovornik načela enakosti in minister za vzgojo izobraževanje sta spregovorila o izzivih, ki jih je potrebno nasloviti | Avtor: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Zagovornik Miha Lobnik je ministru na kratko predstavil razvoj in pristojnosti organa za varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje enakih možnosti. Povedal je, da je Zagovornik v lanskem letu svetovanje nudil 440 posameznikom, ki so menili, da so diskriminirani. V približno 50 zaključenih postopkih ugotavljanja diskriminatornosti ravnanj je Zagovornik v 14 primerih ugotovil diskriminacijo. Opravil je tudi več ocen predpisov in pri devetih ocenil, da povzročajo diskriminatorno obravnavo. Dal je več priporočil za odpravo ali preprečevanje diskriminacije.

Zagovornik je ministrstvo med ostalim priporočil posodobitev Zakona o glasbenih šolah, da bi ta omogočal uvedbo prilagoditev pri opravljanju sprejemnih izpitov za otroke s posebnimi potrebami. 

Zagovornik je v letu 2022 pripravil tudi posebno o dostopnosti srednjih šol za dijake z gibalnimi oviranostmi. Ministrstvu je priporočil, naj zagotovi dostopnost srednjih šol, kot je to predvideno po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov. Kot je dejal minister Felda, je ministrstvo že pristopilo k reševanju težav in tako se trenutno v štirih srednjih šolah gradijo dvigala, v 14 pa bo zagotovljena dostopnost za senzorno in gibalno ovirane.

Glede ugotovljene diskriminacije dijakinje s težavami pri branju, ki ji Državna komisija za splošno maturo ni omogočila, da bi tudi pri opravljanju mature uporabljala ustrezne pripomočke za branje, je minister povedal, da bi se Pravilnik o splošni maturi lahko spremenil, ko bo svoje stališče povedala pedagoška stroka. Zagovornik načela enakosti g. Lobnik je poudaril, da gre v tem primeru za vprašanje razumne prilagoditve po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov, in ne vprašanje medicinske stroke.

Zagovornik in minister sta spregovorila tudi o ukrepih ministrstva, s katerimi bi zmanjšali izostajanje od pouka pri otrocih romskega porekla, kar je eden od ukrepov Nacionalnega programa za Rome za obdobje 2021 do 2030.