Skoči do osrednje vsebine

Izbor izvajalca za pripravo analize stanja Institucionalna samoevalvacija v vzgoji in izobraževanju

Na junija objavljeno javno povabilo za pripravo analize stanja z naslovom Institucionalna samoevalvacija v vzgoji in izobraževanju sta v roku prispeli dve ustrezni prijavi. Komisija je prijave ocenila in za izvajalko izbrala Univerzo v Ljubljani (Pedagoška in Filozofska fakulteta) - doc. dr. Vesna Podgornik.

Skladno z Javnim povabilom za pripravo analize stanja z naslovom Institucionalna samoevalvacija v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji, objavljenim dne 30. junija 2023, je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v predpisanem roku prejelo dve prijavi. Odpiranje prijav je potekalo 23. avgusta 2023 ob 9.30 v prostorih Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in ni bilo javno. Prijave je ocenjevala tri članska komisija, skladno s sklepom o imenovanju št. 303-43/2022/12.

V postopku vrednotenja prijav je komisija ugotovila, da sta oba predloga za analizo stanja z naslovom »Institucionalna samoevalvacija v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji« tehnično ustrezna in vsebujeta natančno opredeljena poglavja, določena v 3. točki javnega povabila.

Izvajalka Univerza v Ljubljani (Pedagoška in Filozofska fakulteta) - doc. dr. Vesna Podgornik je bil izbrana glede na kakovost predloga skladno s kazalniki, predstavljenimi v 5. točki javnega povabila.

Javno povabilo je bilo izvedeno v sklopu projekta Analitsko središče, na Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja, Sektorju za kakovost in analize, ki se uvršča v NRP (št. 3330-22-3505) za financiranje iz sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru slovenskega načrta (Načrt za okrevanje in odpornost, šifra in naziv investicije: C3.K12.IE - Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja; proračunska postavka za NOO: 221170, za DDV: 231661).