Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Trbič sprejel generalnega direktorja za podporo strukturnim reformam Maria Nava

Na obisku v Sloveniji se mudi generalni direktor Generalnega direktorata za podporo strukturnim reformam pri Evropski komisiji (angleško: DG REFORM) Mario Nava. Ob robu konference TSI 2024 (angleško: Technical Support Instrument), ki je potekala v Ljubljani, se je Nava sestal z državnim sekretarjem Ministrstva za javno upravo Juretom Trbičem.

Za mizo v sejni sobi si nasproti sedi šest oseb (po tri na vsaki strani), ki imajo pred seboj liste papirja in tablice, v ozadju stoji velik ekran

Srečanje državnega sekretarja Jureta Trbiča z generalnim direktorjem Mariom Nava | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

1 / 2

DG REFORM pomaga državam članicam EU pri oblikovanju in izvajanju reform v okviru njihovih prizadevanj za ustvarjanje delovnih mest in trajnostno rast. V tem okviru usklajuje in zagotavlja prilagojeno tehnično podporo državam članicam EU predvsem prek instrumenta za tehnično podporo (TSI). Cilj je podpreti prizadevanja držav članic za oblikovanje in izvajanje reform, ki povečujejo odpornost, ter tako prispevati k okrevanju EU po krizi COVID-19, izboljšanju kakovosti javnih storitev in vrnitvi na pot trajnostne in vključujoče rast.

Državni sekretar Jure Trbič se je uvodoma zahvalil za dobro sodelovanje direktorata za podporo strukturnim reformam z Ministrstvom za javno upravo. Poleg javnega sektorja je sodelovanje obeh institucij okrepljeno še na področjih javnega naročanja in kakovosti javne uprave. V zvezi s prihodnostjo javnega sektorja je po besedah državnega sekretarja instrument podpore strukturnim reformam za Slovenijo izjemnega pomena tudi pri ukrepih, ki so načrtovani v okviru prenove uslužbenskega in plačnega sistema. Gre med drugim za ukrepe, s katerimi se želi javni sektor narediti privlačen za mlade, kar je večkrat izpostavila tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, prav tako denimo pri digitalizaciji nekaterih postopkov. »Ključna je stalna izmenjava znanja in izkušenj med državami članicami Evropske unije in v okviru različnih delovnih skupin, pri čemer je vloga direktorata za podporo strukturnih reform pri Evropski komisiji ključnega pomena za spodbujanje tvornega sodelovanja med vsemi deležniki," je dejal Trbič in ob tem izrazil zahvalo za dosedanje uspešno sodelovanje. 

Generalni direktor Mario Nava je povzel ključna prizadevanja direktorata in izpostavil delovne skupine, ki delujejo pod njegovo koordinacijo in v okviru katerih se države članice povezujejo, javni uslužbenci pa na srečanjih izmenjujejo znanje in izkušnje ter dobre prakse. Takšni skupini sta med drugim Pobuda za izmenjavo sodelovanja v javni upravi (angleško: Projekt Public Administration Cooperation Exchange), ki javnim uslužbencem nacionalnih uprav ponuja priložnost, da izkusijo delovne metode in kulturo drugih javnih uprav v Evropski uniji na izbranih področjih; druga pa je strokovna skupina za javno upravo in upravljanje (angleško Expert group on Public Administration and Governance), ki predstavlja forum za dialog in sodelovanje z državami članicami o reformah s področja javne uprave, vključno s tistimi, ki jih podpira instrument tehnične podpore. Hkrati pomeni platformo za odprt dialog, ki omogoča Komisiji, da ustvari sinergije in prilagodi svoje podporne instrumente potrebam in izzivom držav članic.

Poudaril je, da se države članice soočajo z mnogimi podobnimi izzivi, v zadnjem času predvsem okoljskimi, ki jih skuša njihov direktorat v povezavi tudi z drugimi evropskimi institucijami reševati s tako imenovanim več-državnim pristopom, kar pomeni tako na centralni ravni, s skupnimi rešitvami, kakor tudi upoštevajoč specifike posamezne države, z ukrepi in rešitvami, ki so zasnovani za vsako članico posebej.

Kot je še dejal Nava, bo njihovo delo tudi v prihodnje  prioritetno usmerjeno na štiri področja: znanje, javna naročila, izgradnjo kariere in izgradnjo infrastrukture. Ker gre za področja, ki jih pokriva tudi Ministrstvo za javno upravo, sta se ob zaključku spoznavnega srečanja sogovornika zavzela za nadaljevanje uspešnega sodelovanja.