Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Frangež na konferenci Tehnologija in poslovni modeli za krožno gospodarstvo

V Portorožu se je danes začela tridnevna mednarodna znanstvenoraziskovalna, strokovna in razvojna konferenca Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo - TBMCE 2023. Obravnavala bo aktualne znanstvene in razvojne teme, ki se nanašajo na krožni prehod in s tem povezane izzive, kot sta skladiščenje ogljikovega dioksida, problem odpadne plastike v vodah ali potencial malih biorafinerij.

Govorci za mizo
1 / 3

Državni sekretar Matevž Frangež je v nagovoru poudaril: "Geostrateški obseg našega obstoja se pospešeno spreminja, tako postaja nujno, da družbo in gospodarstvo opolnomočimo in omogočimo nove načine življenja, poslovanja, proizvodnje in izpolnjevanja potreb naše družbe. Ta konferenca, ki jo Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo organizira vsako leto, prinaša nove odgovore na naša vprašanja in nakazujejo, da moramo inovirati, da zapremo praznine v zanki krožnega gospodarstva. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport izvaja širok nabor ukrepov, ki našim industrijam, ki so med energetsko intenzivnejšimi v Evropi, zagotavlja, da prevzamejo vodilno vlogo.«

Ministrstvo s svojimi ukrepi in aktivnostmi podpira in pospešuje prehod v krožno gospodarstvo. V ta namen tudi vse bodoče ukrepe in vsebine načrtujemo na podlagi modela krožnega gospodarstva in z upoštevanjem trajnostnih ciljev, ki smo si jih zadali v strateških dokumentih, kot je Slovenska industrijska strategija 2021–2030.

Ministrstvo preko agencije SPIRIT Slovenija izvaja javni razpis za podporo malim in srednje velikim ter zagonskim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja. Razpisanih je več odpiranj, na katera se podjetja lahko prijavijo in tako stopijo na pot strateške transformacije in oblikovanja trajnostnega in krožnega poslovnega modela.

Načrtujemo še objavo javnega razpisa za vzpostavitev Centra za krožno gospodarstvo, ki bo nudil podporno okolje in storitve na področju trajnosti ter ozaveščal in spodbujal družbo k zelenemu prehodu. Trajnostni razvoj v malih in srednje velikih podjetjih bomo spodbujali tudi preko vavčerja za trajnostno oziroma tako imenovano ESG poročanje, kar bo omogočilo podjetjem, da bodo sposobna odgovarjati na čedalje večje zahteve bank, dobaviteljev in drugih deležnikov po podatkih, povezanih z okoljem, družbo in upravljavskimi vidiki poslovanja.

Konferenca Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo je priložnost za mreženje gospodarstvenikov, raziskovalcev, inovatorjev, razvojnikov in odločevalcev, ki bodo ključni za prehod gospodarstva in družbe v bolj trajnostno in okolju prijaznejšo verzijo. Največji korak bo zahtevala sprememba v naši miselnosti, saj bo krožno gospodarstvo moralo postati nujna podlaga za vse naše delovanje. Zbrani se strinjajo, da je model krožnega gospodarstva lahko tudi priložnost za nova delovna mesta, tehnološki razvoj in nove tehnologije, ki nam bodo s preoblikovanjem trenutne družbe prinesle tudi možnost izboljšav.

Dogodek pod pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport organizira Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v sodelovanju s Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo (SRIP) - Krožno gospodarstvo.