Skoči do osrednje vsebine

Objavljen javni poziv za članice oziroma člane nadzornega sveta Slovenske izvozne in razvojne banke

Minister za finance Klemen Boštjančič je izdal Sklep o imenovanju in nalogah strokovne komisije za pripravo predloga kandidatov oziroma kandidatk za člane oziroma članice nadzornega sveta Slovenske izvozne in razvojne banke (SID banke), ki bo izvedla postopek pridobivanja kandidatov oziroma kandidatk.

Nadzorni svet SID banke ima trenutno pet od z zakonom določenih sedem članov. S tem javnim pozivom se torej pridobiva kandidate oziroma kandidatke za dva manjkajoča člana nadzornega sveta SID banke.

Odprti javni poziv za člane oziroma članice nadzornega sveta Slovenske izvozne in razvojne banke.